Zawieszenie działalności spółki z o.o. część druga

We wcześniejszym wpisie na naszym blogu (https:likwidacjaspolki.com/zawieszenie-dzialalnosci-spolki-z-o-o/) skupiliśmy się przede wszystkim na aspekcie rachunkowym, związanym z zawieszeniem działalności. Jak się okazało, wielu z Państwa ma jeszcze mnóstwo innych niewyjaśnionych kwestii dotyczących instytucji zawieszenia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś postaramy się je rozwiać.

Jak rozpocząć zawieszenie działalności spółki z o.o.?


Decyzja o zawieszeniu działalności spółki z o.o., podejmowana jest uchwałą przez jej Zarząd. Treść tej uchwały jest naprawdę prosta, o to przykład:

Zarząd Spółki pod firmą XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia zawiesić działalność gospodarczą Spółki od dnia 01.01.2022 r. na okres 24 miesięcy.

Czemu przykładowo na okres 24 miesięcy? Bo przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Nic też nie stoi na przeszkodzie by zaraz po upływie okresu zawieszenia działalności znów ją zawiesić. Tak naprawdę we wniosku nie trzeba wskazywać okresu, na który zawieszamy działalność. Jeśli przed upływem 24-miesięcznego terminu nie złożymy wniosku o wpis o wznowieniu działalności gospodarczej, sąd rejestrowy z urzędu powinien zamieścić takowy wpis w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek jest bezpłatny i obecnie w każdej sytuacji, złożyć należy go elektronicznie.

Spółki zarejestrowane w systemie S24 dokonają tego zgłoszenia przez ten portal, a spółki zarejestrowane w tradycyjny sposób dokonają tego przez nowy Portal Rejestrów Sądowych – https://prs.ms.gov.pl/

zawieszenie działalności spółki z o.o.

Warunki zawieszenia działalności sp. z o.o.


Co do zasady, spółka z o.o. nie musi spełniać żadnego warunku by zawiesić działalność, oprócz jednego. Otóż, tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

Jednakże, jeśli zatrudniamy pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, którzy nie łączą urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u  Nas, także możemy zawiesić działalność.

Co jednak, jeśli pracownik wróci z urlopu lub do pracy podczas zawieszenia działalności sp. z o.o.? Takiemu pracownikowi przysługuje wtedy wynagrodzenia jak za przestój, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, do wniosku o wpis zawieszenia działalności sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców należy załączyć również oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników lub o ich przebywaniu na wskazanych powyżej urlopach.

zawieszenie działalności spółki z o.o.

Co może spółka podczas zawieszenia działalności?


Domyślają się pewnie Państwo jaki jest podstawowy skutek zawieszenia działalności. Oczywiście takie, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów.

Jednak co może spółka podczas zawieszenia działalności? Otóż, spółka może np.:

– wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

– przyjmować należności i jest zobowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

– zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

– osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności;

– zostać poddana kontroli.

Spółka podczas zawieszenia działalności ma także prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (w skrócie, Spółka może pozywać i być pozwaną, jeśli dotyczy to sprawy powstałej przed zawieszeniem działalności). Spółka musi także wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (np. złożyć sprawozdanie finansowe, jeśli zawieszenie działalności nie obejmuje całego roku obrotowego).

zawieszenie działalności spółki z o.o.

A czy podczas zawieszenia działalności można rozpocząć likwidację spółki? Można.


Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej jest raczej dla spółek, które planują krótką przerwę. Nie jest ona w żadnym stopniu sposobem, prowadzącym do zamknięcia spółki i uwolnienia się np. od obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. Należy pamiętać, że działalność wznowi się automatycznie po 24 miesiącach, jeśli nie oznaczymy okresu zawieszenia działalności. Ponadto, jeśli okres zawieszenia działalności nie pokrywa się w pełni z okresem roku obrotowego (o co trudno) spółka i tak musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Jeśli więc, planujesz zakończyć działalność spółki, skorzystaj z usług profesjonalistów!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!