WYKREŚLENIE Z LIKWIDACJĄ

Tradycyjna i najczęstsza forma prowadząca do wykreślenia spółki z KRS po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego

Wynagrodzenie kancelarii - od 3000 zł

Opłaty sądowe i ogłoszeń w MSiG – ok. 1000 zł

Dodatkowo należy uwzględnić wynagrodzenie biura rachunkowego, które musi przygotować bilans otwarcia likwidacji, sprawozdania likwidacyjne (przed podziałem pozostałego majątku spółki) oraz sprawozdania finansowe po podziale majątku.

CENA ZAWIERA:

  • sporządzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznych dot. spółki do prezesa sądu rejestrowego,
  • analizę spełnienia ustawowych przesłanek do wykreślenia spółki bez likwidacji,
  • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o wykreślenie spółki bez likwidacji,
  • prowadzenie i koordynacja całego procesu (m.in odpowiedź na sprzeciw wierzycieli spółki przeciwko wykreśleniu spółki bez likwidacji).

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll Up