WYKREŚLENIE BEZ LIKWIDACJI

WYKREŚLENIE Z LIKWIDACJĄ

UPROSZCZONA LIKWIDACJA

PRZEKSZTAŁCENIE

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

POZEW PRZECIWKO ZARZĄDOWI O ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI

WYKREŚLENIE Z LIKWIDACJĄ

Opis usługi

Tradycyjna i najczęstsza forma prowadząca do wykreślenia spółki z KRS po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Polega na rozwiązaniu spółki, a następnie przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych: zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, upłynnieniu majątku spółki i jego podziału pomiędzy wspólników na sam koniec.

Usługa zawiera

Koszty usługi

Wynagrodzenie kancelarii - od 3000 zł

Opłaty sądowe i ogłoszeń w MSiG – ok. 1000 zł

Koszt notariusza (jeśli wymagany) – ok. 1000 zł

Dodatkowo należy uwzględnić wynagrodzenie biura rachunkowego, które musi przygotować bilans otwarcia likwidacji, sprawozdania likwidacyjne (przed podziałem pozostałego majątku spółki) oraz sprawozdania finansowe po podziale majątku.

Dodatkowe informacje

Kontakt

Obsługujemy klientów z terenu całej Polski

Telefon:

adwokat Krzysztof Lamparski: 535 954 779

Adres:

ul. M. Konopnickiej 6/4a, 60-771 Poznań

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail:

krzysztof@lamparski.pro

Obsługujemy klientów z terenu całej Polski