WYKREŚLENIE BEZ LIKWIDACJI

Jest to usługa dla spółek, które nie posiadają żadnego zbywalnego majątku oraz nie prowadzą żadnej faktycznej działalności, a do tego nie wypełniają swoich obowiązków względem KRS. W takich sytuacjach składamy wniosek o to, żeby Sąd z rozpoczął postępowanie o wykreślenie spółki bez przeprowadzania likwidacji.

Wynagrodzenie kancelarii - od 1000 zł

CENA ZAWIERA:

  • sporządzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznych dot. spółki do prezesa sądu rejestrowego,
  • analizę spełnienia ustawowych przesłanek do wykreślenia spółki bez likwidacji,
  • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o wykreślenie spółki bez likwidacji,
  • prowadzenie i koordynacja całego procesu (m.in odpowiedź na sprzeciw wierzycieli spółki przeciwko wykreśleniu spółki bez likwidacji).

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll Up