Wspólnik za granicą – co zrobić żeby rozpocząć likwidację spółki

Często zwracacie się do nas z prośbą o poradę jak się zachować jeśli wspólnik jest za granicą lub wspólnicy spółki, którą chcecie zlikwidować przebywają w innym kraju. Dla osób, które stoją przed takim problemem mamy dobre wieści. Najczęściej można uniknąć ściągania zagranicznych wspólników do Polski. O tym jak to zrobić dowiesz się z tego wpisu.

Nie musisz zabiegać o obecność wspólników


Po pierwsze musisz wiedzieć, że jeśli mówimy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to nie wszyscy wspólnicy muszą zgodzić się na rozwiązanie spółki i rozpoczęcie jej likwidacji. Przepisy wymagają dla takiej uchwały większości kwalifikowanej dwóch trzecich głosów. Taka większość kwalifikowana oznacza, że „za” uchwałą musi być oddanych 2/3 głosów, a  głosy nieoddane, tzn. głosy, które nie były ani „za”, ani „przeciw”, ani „wstrzymujące się”, nie są brane pod uwagę.

Zwróć jednak uwagę, że przepisy nie określają w tym przypadku jednak wymogu minimalnego kworum na zgromadzeniu wspólników, które ma podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki. Kworum, czyli wymogu określonej reprezentacji kapitału zakładowego na zgromadzeniu wspólników. Oznacza to, że za rozwiązaniem spółki nie musi zagłosować  co najmniej 2/3 wszystkich wspólników w spółce, a wyłącznie 2/3 wspólników obecnych na zgromadzeniu wspólników. Jeśli zatem w sposób ważny i skuteczny zwołamy zgromadzenie wspólników, czyli odpowiednio zawiadomimy o nim wszystkich zainteresowanych, to możemy podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomimo nieobecności części wspólników (np. przebywających za granicą).

Ważne jest jednak jedna uwaga. Umowa spółki może wprowadzać surowsze warunki dla skutecznego podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki, czyli wprowadzać na przykład wymóg określnego kworum. Wtedy obowiązują nas warunki określone umową spółki i musimy o nich pamiętać.

W spółce jawnej, spółce komandytowej i spółce partnerskiej istnieje wymóg jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, a w spółce komandytowo-akcyjnej uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy o rozwiązaniu spółki.

GŁOSOWANIE NA PIŚMIE


Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą oddawać swoje głosy także poza zgromadzeniem. Zgodnie bowiem z art. 227 § 2 KSH uchwały mogą być podjęte bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Podjęcie uchwały poza zgromadzeniem może nastąpić zatem na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez wyrażenie przez wszystkich wspólników na piśmie zgody na postanowienie, które ma zostać powzięte. Z reguły wspólnicy podpisują się wówczas pod uchwałą w sposób obiegowym na jednym dokumencie. Możliwe jest również złożenie oświadczenia przez każdego ze wspólników na odrębnym dokumencie i to także będzie ważne i skuteczne.

Drugim sposobem jest wyrażenie przez wszystkich wspólników na piśmie zgody na głosowanie pisemne, a następnie przeprowadzenie głosowania w tym trybie. Zgoda wszystkich wspólników jest wymagana jedynie do przeprowadzenia głosowania pisemnego, a nie do powzięcia uchwały w ten sposób. Do głosowania nad samą uchwałą znajdą ogólne zasady dotyczące wymaganej większości.

Wyłączone z tego trybu są sprawy, które wymagają odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników i wszystkie sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Z oczywistych względów nie będzie to także możliwe w przypadku uchwały o rozwiązaniu spółki, bo dla takiej uchwały wymagana jest forma notarialna. Nie ma natomiast przeszkód, żeby w tym trybie odbyć pozostałe likwidacyjne zgromadzenia wspólników, np. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ON-LINE


Od niedawna możliwe jest też przeprowadzenie zgromadzenia wspólników  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Taki tryb jest możliwy o ile wcześniej uchwalony zostanie w formie regulamin szczegółowo określający zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także umowa spółki nie wyłącza takiej możliwości.

Ze zgromadzenia wspólników w formie on-line sporządza się protokół i przepisy nie wyłączają tego, by taki protokół był sporządzony w formie notarialnej, więc jest formalna możliwość by poprosić notariusza o włączenie się w ten proces i w tym trybie dokonać rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Potrzebny będzie jednak do tego nowoczesny notariusz i osoba, która zdecyduje się na bycie przewodniczącym takiego zgromadzenia.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


Jednym z prostszych sposobów jest także to, żeby wspólnicy którzy nie mogą wziąć udziału w zgromadzeniu wspólników udzielili swojego pełnomocnictwa. Na podstawie pełnomocnictwa inna osoba będzie mogła reprezentować głosy nieobecnego wspólnika.

Co ważne, przepisy pozwalają, żeby takie pełnomocnictwo zostało udzielone w zwykłej formie pisemnej – także do wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników w formie notarialnej (czyli na przykład w przedmiocie rozwiązania spółki). Wystarczy zatem żeby wspólnik przebywający za granicą podpisał pełnomocnictwo i odesłał je komuś, kto przebywa w Polsce i może wziąć udział w zgromadzeniu wspólników. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia sprawę.

PODSUMOWANIE


Czy wspólnik za granicą to problem? Jak zatem widzisz, nawet jeśli pojawiają się problemy w tym, żeby rozpocząć likwidację spółki, to istnieją odpowiednie sposoby na rozwiązanie tych problemów. Jesteśmy specjalistami w tym, żeby poszukiwać rozwiązań najlepszych i najłatwiejszych, dostosowanych do Twojej sytuacji. Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Sprawdź nasze profile społecznościowe!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!