Wniosek o wykreślenie „martwej” spółki z KRS. Czy możesz złożyć go do KRS?

Jeśli interesujesz się procedurą rozwiązania spółki bez likwidacji, to pewnie masz powody do tego, żeby spróbować uniknąć tradycyjnej likwidacji. Tradycyjna likwidacja długo trwa, jest skomplikowana i wymaga poniesienia kosztów – chociażby na notariusza, opłaty sądowe i obsługę księgową, bez których nie ma szans na doprowadzenie likwidacji do pomyślnego końca. Czasem alternatywą jest zatem wspomniana procedura rozwiązania spółki bez likwidacji. Nie zawsze jest jednak ona zawsze możliwa. Wniosek o wykreślenie „martwej” spółki z KRS. Czy możesz złożyć go do KRS?

Formalne przesłanki wykreślenia spółki z KRS bez likwidacji

Żeby w ogóle sprawdzić, czy spółka kwalifikuje się do tego, żeby sąd ją wykreślił z KRS bez likwidacji muszą zaistnieć formalne przesłanki. Najczęściej jest to nieskuteczne postępowanie przymuszające dotyczące nieskładania sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata lub nieskuteczne postępowanie przymuszające dotyczące innego obowiązku. 

Nieskuteczne postępowanie przymuszające może mieć dwie formy. Pierwsza obejmuje po prostu niewykonanie obowiązku, którego wykonania domaga się sąd KRS. Druga obejmuje umorzenie postępowania przymuszającego z tego powodu, że nie może ono doprowadzić do wykonania obowiązku. Warto dążyć do tego drugiego efektu, bo pozwala on przy okazji umorzyć niewyegzekwowane grzywny, które mogły być nałożone w ramach prowadzonych przez sąd KRS postępowań przymuszających.

Wszystkie formalne przesłanki dla wszczęcia postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji wskazane są w art. 25a ustawy o KRS i są one następujące:

  1. sąd oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego lub
  2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
  3. sąd wydał postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu lub
  4. pomimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe lub
  5. pomimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków względem KRS.

Czy warto składać wniosek o wykreślenie spółki z KRS bez likwidacji z urzędu?

Wystąpienie choćby jednej z nich obliguje (niestety teoretycznie) sąd rejestrowy KRS do rozpoczęcia postępowania w przedmiocie rozwiązania spółki bez likwidacji. Teoretycznie – bo sądy z rzadka to robią pomimo posiadania takiego prawnego obowiązku. Najprawdopodobniej robią tak uznając że karanie grzywnami jest skuteczniejszą formą, która doprowadzi do tego, że osoby odpowiedzialne rozpoczną tradycyjną likwidację.

Dlatego warto wyjść sądowi naprzeciw i zawnioskować o to, żeby sąd wszczął to postępowanie w stosunku do spółki, której wykreśleniem z KRS jesteśmy zainteresowani. Wniosek taki opieramy właśnie na wspomnianym art. 25a ust 1 ustawy o KRS. Zgodnie z nim Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego gdy wystąpi jedna z wyżej wymienionych sytuacji. Przepis zatem nie mówi o tym, że może on wszcząć takie postępowanie, a właśnie że ma obowiązek jej wszczęcia. Naszym wnioskiem przypominamy zatem sądowi o tym obowiązku, a sąd powinien wówczas ten obowiązek wypełnić. Inaczej naraża się na zarzut braku dopełnienia swoich obowiązków.

Więcej o postępowaniu w sprawie rozwiązania spółki bez likwidacji znajdziesz w naszym innym wpisie: https://likwidacjaspolki.com/jak-wyglada-postepowanie-o-wykreslenie-spolki-z-o-o-bez-postepowania-likwidacyjnego/

Co po wszczęciu postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji?

Samo wszczęcie postępowanie o wykreślenie spółki z KRS bez likwidacji nie powinno jednak powodować świętowania. W dalszych krokach sąd będzie bowiem badał czy spółka spełnia standardy martwej spółki – czyli czy spółka prowadzi działalność, czy ma majątek oraz czy nie istnieją jakieś ważne przyczyny dla których należałoby utrzymać spółkę w KRS. Pozytywna odpowiedź na którekolwiek z tych pytań spowoduje umorzenie sprawy przez sąd.

Będąc uczestnikiem postępowania – czyli wcześniej wnioskując o rozwiązanie spółki bez likwidacji – mamy szanse przedstawić sądowi dowody na to, że powyższe przesłanki nie zachodzą, udzielić w tym zakresie stosownych wyjaśnień, a także – jeśli orzeczenie nie będzie dla nas korzystne – wnieść odpowiedni środek zaskarżenia. To często konieczne jeśli spółka, którą chcemy wykreślić z KRS ma długi w urzędzie skarbowym lub ZUS. Podmioty te bowiem systemowo nie zgadzają się na wykreślenie spółek z rejestru przedsiębiorców, choć robią to zupełnie bez sensu i bez szerszej argumentacji.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!