Wartość przedmiotu sporu w pozwie przeciwko zarządowi o odpowiedzialność za długi spółki

Przepisy pozwalają pozwać członka zarządu za długi spółki jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W standardowej sytuacji będąc wierzycielem spółki, który zamierza wystąpić przeciwko zarządowi z powództwem o odpowiedzialność za długi spółki będziesz dysponował wyrokiem lub nakazem z sądu wskazującego ile spółka jest dłużna pieniędzy oraz postanowieniem od komornika o bezskutecznej egzekucji z majątku spółki. Po drodze dochodzą odsetki, koszty sądowe, koszty zastępstwa adwokackiego. Powstaje zatem pytanie o co dokładnie możesz pozwać zarząd i jak daleko sięga jego odpowiedzialność?

Odpowiedzialność członka zarządu za niezaspokojone przez spółkę zobowiązanie

Po pierwsze członek zarządu odpowiada za niezaspokojone przez spółkę długi. Odpowiedzialność ta obejmuje różnicę pomiędzy zobowiązaniami spółki z o.o. i tą ich częścią, która została już zaspokojona z majątku spółki. Źródło powstania tego długu nie ma znaczenia – może to być niezapłacona faktura, zobowiązanie umowne, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie lub cokolwiek innego.

Odpowiedzialność zarządu za odsetki od długu

Członek zarządu odpowiada także za odsetki za nieterminową zapłatę długu przez spółkę, ale tylko jeśli zostaną one skapitalizowane w pozwie. Oznacza to, że niewyegzekwowane odsetki za opóźnienie, objęte odszkodowaniem dochodzonym na podstawie art. 299 KSH, powinny być zsumowane i wyrażone kwotowo. 

Odróżnić jednak należy odsetki od długu spółki od odsetek od długu członka zarządu. Członek zarządu od kiedy dostanie wezwanie do zapłaty odpowiada także niezależne za odsetki od „swojego” długu. Oznacza to, że w pozwie przeciwko zarządowi można także zażądać odsetek za opóźnienie w spełnieniu roszczenia przez samego członka zarządu.

Odpowiedzialność zarządu za koszty procesu przeciwko spółce

Przyjmuje się także, że odpowiedzialność członka zarządu z art. 299 KSH obejmuje także koszty procesu prowadzonego przeciwko spółce. Będą to zasądzone w wyroku koszty: opłaty od pozwu, inne koszty poniesione w toku postępowania dowodowego a także koszty zastępstwa adwokackiego. Odpowiedzialnością objęte będą także koszty postępowania klauzulowego.

Odpowiedzialność członków zarządu za koszty egzekucji prowadzonej przeciwko spółce

W końcu członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH za koszty egzekucji. Będą to wydatki poniesione przez wierzyciela spółki na to, żeby była prowadzona egzekucja: opłaty egzekucyjne, zaliczki na koszty ale i koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie przeciwko zarządowi

Mając na uwadze powyższe reguły można stwierdzić, że odpowiedzialność członka zarządu jest naprawdę szeroka. Ponosić on będzie odpowiedzialność nie tylko za długi spółki ale i odsetki i wszystkie koszty i wydatki związane z dochodzeniem zapłaty długu przeciwko spółce.

Żeby natomiast określić wartość przedmiotu sporu w pozwie trzeba zsumować: niezaspokojony dług spółki, dodać ewentualne odsetki (jeśli zostały skapitalizowane), zasądzone w wyroku lub nakazie zapłaty koszty sądowe oraz zasądzone przez komornika koszty postępowania egzekucyjnego. Tak powstała suma będzie stanowić kwotę, którą wierzyciel może dochodzić od zarządu na podstawie art. 299 KSH. Na tej podstawie będzie też zatem ustalana opłata od pozwu. 

Opłata od pozwu w sprawie przeciwko zarządowi za długi spółki

Przypomnijmy na końcu z jakim wydatkiem trzeba się liczyć chcąc pozwać członka zarządu. Opłaty od pozwu przeciwko zarządowi są zależne od wartości przedmiotu sporu  i wynoszą:

30 złotych, jeśli pozew dotyczy roszczenia do 500 zł

100 złotych, jeśli pozew dotyczy roszczenia do 1.500 zł

200 złotych, jeśli pozew dotyczy roszczenia do 4.000 zł

400 złotych, jeśli pozew dotyczy roszczenia do 7.500 zł

500 złotych, jeśli pozew dotyczy roszczenia do 10.000 zł

750 złotych, jeśli pozew dotyczy roszczenia do 15.000 zł

1.000 złotych, jeśli pozew dotyczy roszczenia do 20.000 zł.

Gdy wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 20.000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200.000 złotych. Jeśli zatem chcesz pozwać zarząd za długi spółki o kwotę 150.000 zł, opłata od pozwu będzie wynosiła 7.500 zł.

Pamiętajmy jednak, że żeby pozwać członka zarządu standardowo trzeba wcześniej zainwestować w postepowanie sądowe przeciwko spółce i postepowanie egzekucyjne, także przeciwko spółce. Koszty te będą potem przedmiotem postepowania przeciwko zarządowi, jednak wcześniej trzeba je „wyłożyć”, zainwestować. Pozew przeciwko zarządowi może być jednak jedyną szansą na to, żeby pieniądze te odzyskać. Jeśli planujesz dochodzenie od członka zarządu odpowiedzialności za długi spółki, zapraszamy do kontaktu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!