Plusy i minusy postępowania o rozwiązanie spółki z o. o. bez likwidacji. Kiedy lepiej przeprowadzić likwidację tradycyjną spółki?

Analizując sprawy naszych klientów na całkowicie wstępnym etapie stoimy czasem przed wyborem, czy przeprowadzić tradycyjną likwidację spółki, czy też spróbować doprowadzić do wykreślenia spółki z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W tym artykule przedstawimy jakie są plusy, a jakie minusy postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji.

Plusy postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji


Podstawowym plusem postępowania o rozwiązanie spółki z o. o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest to, że jest ono dużo tańsze niż tradycyjna likwidacja.

Tradycyjna likwidacja spółki nieodzownie związana jest z opłatami sądowymi (ok. 1.000 zł), najczęściej też wizytą u notariusza (ok. 1.000 zł), koniecznością zapewnienia obsługi księgowej oraz – jeśli się na to zdecydujesz – także obsługi prawnej. Do tego tradycyjna likwidacja często wymaga wyprostowania wielu spraw spółki, które były zaniedbywane – najczęściej księgowych ale i prawnych. Wszystko to kosztuje i trzeba być gotowym na wydatek co najmniej w wysokości 6.000 złotych (uwzględniając wynagrodzenia obsługi prawnej przez naszą kancelarię w kwocie podstawowej – od 3.000 zł netto)

O kosztach likwidacji możesz przeczytać: https://likwidacjaspolki.com/jaki-jest-koszt-likwidacji-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

Wykreślenie spółki przez sąd rejestrowy z urzędu bez postępowania likwidacyjnego kosztuje mniej. Przede wszystkim jest ono całkowicie wolne od opłat sądowych. Jedyne potencjalne opłaty związane są z kosztami zażaleń lub skarg na orzeczenie referendarza, które wynoszą 100 złotych. Do tego nie ma konieczności „czyszczenia” starych zaniedbań, nie ma potrzeby zapewniania obsługi księgowej dla tego postępowania, a także koszt obsługi prawnej takiego postępowania jest niższy (uwzględniając wynagrodzenia obsługi prawnej przez naszą kancelarię w kwocie podstawowej – od 1.000 zł netto).

Drugim atutem tego postepowania jest to, że wymaga ona mniejszego zaangażowania z Twojej strony. Tak naprawdę po przekazaniu nam informacji o spółce, koniecznych dokumentów, podpisaniu pełnomocnictwa i wpłacie wynagrodzenia Twoja rola w sprawie się kończy (no chyba, że sąd zdecyduje o rozprawie i wezwie Cię w charakterze strony). Dobrze przygotowany wniosek powinien spowodować, że sąd rejestrowy uzyska wszystkie informacje i będzie mógł procedować. Nie musisz zatem zwoływać czy brać udziału w zgromadzeniach wspólników, podejmować jakichś uchwał – co przy tradycyjnej likwidacji jest po prostu nieuniknione.

Minusy postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji


Dużym minusem postepowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji jest to, że postępowanie to prowadzone jest przez sąd rejestrowy z urzędu. Oznacza to, że nie mamy pełnej kontroli nad tym postępowaniem. O ile w przypadku tradycyjnej likwidacji spółki. jeśli wszystko dobrze zrobimy, na pewno doprowadzimy do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, to w przypadku postepowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji takiej gwarancji nie mamy. Możemy odbić się od wewnętrznych procedur sądowych, możemy spotkać się ze sprzeciwem wierzyciela lub innymi niespodziankami. Do tego mamy ograniczone możliwości mobilizowania sądu i tym samym jesteśmy w pewien sposób zależni od tego sądu i jego decyzji.

Oczywiście nie jesteśmy tutaj całkowicie bezbronni – mamy możliwość wysyłania monitów, zapytań do sprawy, składania zażaleń czy skarg. Nie zmienia to jednak faktu, że w tradycyjnej likwidacji, gdzie to my jesteśmy gospodarzami postępowania, nasza pozycja jest dużo silniejsza

Ponadto minusem tego trybu jest to, że takie postępowanie nie jest dla każdej spółki. Tradycyjna likwidacja to typowy, a zatem dostępny właściwie zawsze sposób na zakończenie działalności przez spółkę i jej wykreślenie z KRS. W przypadku postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji musimy mieć do czynienia ze spółką „martwą” w rozumieniu przepisów prawa. Muszą zatem wystąpić przede wszystkie formalne przesłanki, a do tego spółka nie może prowadzić działalności, nie może mieć zbywalnego majątku i nie mogą wystąpić inne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeśli spółka ma długi w ZUS lub urzędzie skarbowym możemy mieć właściwie pewność, że zostanie złożony sprzeciw względem rozwiązania spółki bez likwidacji, sąd tendencyjnie umorzy sprawę, a my będziemy musieli powalczyć o swoje na drodze zażalenia.

O tym dla jakich spółek jest postepowanie o wykreślenie spółki z rejestru bez prowadzenia likwidacji możesz przeczytać tutaj: https://likwidacjaspolki.com/przeslanki-wykreslenia-spolki-z-urzedu/

Przypominamy wyłącznie, że formalne przesłanki rozpoczęcia procedury rozwiązania spółki i wykreślenia jej z KRS bez postępowania likwidacyjnego to ustalenie, że:

  1. sąd oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe stwierdził, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego lub
  2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
  3. sąd wydał postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu lub
  4. pomimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe lub
  5. pomimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków względem KRS.

Jeśli stoisz przed dylematem z której ścieżki pozwalającej wykreślenie powinieneś się z nami skontaktować. Pomożemy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla sytuacji, w której Ty oraz Twoja spółka się znajdujecie. Zapraszamy do kontaktu!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!