W jaki sposób można wykazać bezskuteczność egzekucji ze spółki na podstawie art. 299 KSH nie prowadząc egzekucji?

Warunkiem odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki jest bezskuteczność egzekucji z majątku spółki. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem trzeba taką egzekucję prowadzić samodzielnie – szczególnie jeśli wiadomym jest, że taka egzekucja byłaby bez sensu. Niemniej, przesłankę tę trzeba udowodnić jeśli zdecydujemy się pozwać członka zarządu za długi spółki. Jakimi innymi dokumentami można to zrobić, by nie marnować pieniędzy i czasu na egzekucję ze spółki, która i tak wiemy, że będzie bezskuteczna?

bezskuteczność egzekucji

Lista dowodów, które są uznawane przez sąd za potwierdzające bezskuteczną egzekucję z majątku spółki w sprawie przeciwko zarządowi

  1. postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania lub posiadania majątku wystarczającego tylko na zaspokojenie tych kosztów (art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe) 
  2. postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na obciążenie majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 ust. 2 prawa upadłościowego), 
  3. postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 361 ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego),
  4. postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego w drodze wykonania ostatecznego planu podziału, mimo istnienia niezaspokojonych wierzycieli (art. 368 ust. 1 prawa upadłościowego)  
  5. postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., tj. jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, 
  6. informacje od komornika wydane na żądanie wierzyciela na podstawie art. 7601 k.p.c. określające, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne wraz z ewentualnym powiadomieniem go o aktualnym stanie sprawy, stosowanych sposobach egzekucji i wysokości egzekwowanych roszczeń, 
  7. wykaz majątku spółki sporządzony w trybie art. 913 § 1 k.p.c.
  8. bilans spółki, z którego wynika, że majątek spółki nie wystarcza na pokrycie wierzytelności przysługującej osobie dochodzącej roszczenia od członków zarządu, 
  9. księgi handlowe spółki, których analiza wskazuje, że zaspokojenie wierzyciela z majątku spółki nie będzie możliwe.

bezskuteczność egzekucji

Gdzie szukać informacji o bezskuteczności egzekucji względem spółki?

Warto pamiętać, że informacje o potencjalnej bezskuteczności egzekucji bywają powszechnie dostępne. Warto przejrzeć odpis KRS dłużnej spółki gdzie zamieszczane są informacje o długach spółki, informacje o postępowaniach upadłościowych, informacje o bezskutecznych egzekucjach, czy chociażby informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Na tej podstawie można spróbować uzyskać szersze informacje, choćby próbując uzyskać dostęp do akt sprawy. 

bezskuteczność egzekucji

Podsumowanie: dowody na bezskuteczną egzekucję ze spółki

To może być ważne i kluczowe, szczególnie jeśli istnieje ryzyko przedawnienia roszczeń przeciwko zarządowi. Zgodnie z przepisami roszczenia o długi spółki przeciwko zarządowi przedawniają się z upływem 3 lat od momentu, kiedy wierzyciel spółki mógł mieć informacje o tym, że egzekucja z majątku spółki będzie bezskuteczna. Termin od którego należy liczyć bieg przedawnienia pozostaje zatem w sferze interpretacji.

Wprawny pełnomocnik członka zarządu, który broni się przed swoją odpowiedzialnością może spróbować wykorzystać to i zarzucić wierzycielowi, że niepotrzebnie prowadził egzekucję przeciwko spółce, bo oczywistym było że ta będzie bezskuteczna. 

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!