UPROSZCZONA LIKWIDACJA

(dla spółek osobowych)

Usługa skierowana dla spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek partnerskich. Pozwala ona wykreślić taką spółkę z KRS bez długotrwałej tradycyjnej likwidacji, po uzgodnieniu przez wspólników warunków zakończenia działalności spółki.

Wynagrodzenie kancelarii - od 1000 zł

Opłaty sądowe i ogłoszeń w MSiG – 400 zł

CENA ZAWIERA:

  • analizę możliwości przeprowadzenia uproszczonej likwidacji
  • przygotowanie wszystkich dokumentów
  • przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru
  • prowadzenie i koordynacja całego procesu

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll Up