UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

Złożenie wniosku o upadłość spółki to obowiązek osób ją reprezentujących, kiedy wystąpią przesłanki jej niewypłacalności. Dzięki temu, w przypadku sp. z o. o. i SA, zarząd może uwolnić się od odpowiedzialności subsydiarnej względem spółki. Spółka jest niewypłacalna, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a domniemywa się, że stało się to jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące lub gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Warunki przygotowania wniosku o upadłość uzgadniamy zawsze indywidualnie. Jeśli jesteś zainteresowany naszą profesjonalną pomocą w przekształceniu swojej spółki lub działalności gospodarczej, skontaktuj się z nami.

Wynagrodzenie kancelarii - od 4000 zł

Korzystając z naszych usług zapewnimy:

  • analizę prawną i podatkową
  • określenie zagrożeń
  • przygotowanie wniosku o upadłość
  • reprezentację w postępowaniu upadłościowym

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll Up