WYKREŚLENIE BEZ LIKWIDACJI

WYKREŚLENIE Z LIKWIDACJĄ

UPROSZCZONA LIKWIDACJA

PRZEKSZTAŁCENIE

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

Opis usługi

Upadłość spółki to procedura przeznaczona dla spółek niewypłacalnych – czyli takich, które nie są w stanie regulować swoich długów. Złożenie wniosku o upadłość spółki to obowiązek osób ją reprezentujących, kiedy wystąpią przesłanki jej niewypłacalności. Dzięki temu zarząd może uwolnić się od odpowiedzialności subsydiarnej względem spółki za jej długi. Domniemywa się, że spółka jest niewypłacalna opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące lub gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Warunki przygotowania wniosku o upadłość uzgadniamy zawsze indywidualnie.

Usługa zawiera

Koszty usługi

Wynagrodzenie kancelarii - od 4000 zł

Opłata od wniosku o upadłość – 1000 zł

Zaliczka na postępowanie przedmiocie ogłoszenia upadłości – ok. 5.300 zł

Dodatkowo należy uwzględnić wynagrodzenie biura rachunkowego, które musi przygotować dokumenty konieczne do upadłości spółki, np. bilans spółki.

Dodatkowe informacje

Kontakt

Telefon:

Adwokat Krzysztof Lamparski: 535 954 779

Aplikant radcowski Jakub Krzywoń: 791 101 467

Biuro Poznań:

Święty Marcin 25/7, 61-804 Poznań

Biuro Warszawa:

Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa (6 piętro)

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail:

k.lamparski@cno-legal.pl