Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez majątku

upadłość spółki bez majątku

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to skomplikowany proces, w którym nieocenioną pomocą może się okazać porada prawnika. W przypadku gdy spółka z o.o. nie posiada majątku sytuacja diametralnie się zmienia. Jakie koszty poniesie spółka? W jaki sposób spółka musi spłacić zadłużenie? Co w przypadku oddalenia wniosku o upadłość? Wszystkie te kwestie poruszymy w dzisiejszy artykule, zapraszamy do lektury.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości


Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, a koszty te nie są wcale małe.

Koszty postępowania upadłościowego obejmują wydatki syndyka związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, w praktyce minimalne koszty postępowania zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dzieje się tak, gdyż postępowanie upadłościowe prowadzone jest w interesie ogółu wierzycieli (spłata zadłużenia) a nie samego dłużnika. Sam zaś brak majątku na zaspokojenie kosztów postępowania wynika najczęściej ze spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie zawsze więc uchroni Zarząd od odpowiedzialności solidarnej za długi spółki. Gdy sytuacja finansowa spółki pogarszała się od dłuższego czasu, oddalenie wniosku o upadłość z powodu niewystarczającego majątku, może być uznane za niezłożenie wniosku w terminie ze wszystkimi konsekwencjami, chyba, że Zarząd udowodni, że na skutek oddalenia wniosku wierzyciele i tak nie ponieśli szkody, gdyż spółki nigdy nie było stać na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Może się również zdarzyć, iż spółka znajdzie się w stanie niewypłacalności na skutek nagłego i niezależnego od niej wydarzenia. Wówczas złożenie wtedy wniosku o ogłoszenie upadłości, oczywiście z zachowaniem terminu, byłoby jak najbardziej uzasadnione, nawet pomimo jego oddalenia w związku z niewystarczającym majątkiem na przeprowadzenie postępowania.

Rozwiązanie spółki bez likwidacji w wyniku oddalenia wniosku o upadłość


Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Jest tak, gdyż zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, jedną z przesłanek do wszczęcia postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji jest oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Jednak nie każda niewypłacalna spółka spełnia warunki, by zostać wykreśloną z rejestru bez likwidacji. Dopiero w przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy, w odrębnym postępowaniu o wykreślenie spółki bez likwidacji, faktu, iż spółka nie posiada zbywalnego majątku, oraz, ż  faktycznie nie prowadzi działalności, sąd orzeknie o rozwiązaniu spółki i wykreśleniu jej z KRS.

Złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest jedną z najważniejszych rzeczy by uwolnić Zarząd spółki od odpowiedzialności za jej długo, nawet pomimo jego oddalenia. Istotny jest bowiem sam fakt złożenia wniosku o upadłość (skutecznego – czyli niezwróconego przez sąd), a nie dalsze jego losy.. Samo oddalenie zaś może być przesłanką do wykreślenia spółki bez przeprowadzenia likwidacji – by sprawnie przeprowadzić oba procesy najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!