Umorzenie postępowania karnego o nieskładanie sprawozdań finansowych

Jednym z obszarów w których zespół www.likwidacjaspolki.com świadczy pomoc są postępowania karne prowadzone na podstawie ustawy o rachunkowości. Najczęściej dotyczą one nieskładania rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Nieskładanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego to przestępstwo wskazane w art. 79 ust 4 ustawy o rachunkowości.

Klienta nie składała sprawozdań finansowych dla spółki – Urząd Skarbowy wnosi akt oskarżenia

W ostatnio prowadzonej sprawie przez adwokata Krzysztofa Lamparskiego klientka była prezesem zarządu we właściwie martwej spółce, która nie prowadziła od wielu lat działalności gospodarczej. Takich spółek jest bardzo wiele w rejestrze przedsiębiorców, a osoby, które są za nie odpowiedzialne przypominają sobie o nich właśnie wtedy kiedy otrzymają pismo z sądu. W naszym przypadku klientka otrzymała wezwanie do Urzędu Skarbowego. Pomimo złożenia wyczerpujących wyjaśnień Urząd Skarbowy zdecydował o wniesienie przeciwko niej aktu oskarżenia. Sprawa trafiła zatem na etap sądowy, do którego włączył się adw. Krzysztof Lamparski.

Przestępstwo nieskładania sprawozdań finansowych – obrona

W odpowiedzi na akt oskarżenia wnieśliśmy o umorzenie postępowania z uwagi na znikomą szkodliwość zarzucanego czynu, przywołując szereg argumentów i odniesienia do innych orzeczeń i literatury prawniczej. O braku społecznej szkodliwości w tym zakresie przemawiał:

  1. brak posiadania przez oskarżoną doświadczenia w prowadzeniu spraw spółki i tym samym braku świadomości istotności obowiązku składana sprawozdań finansowych spółki, co za tym idzie brak niskich pobudek po stronie oskarżonej w popełnieniu zarzucanych jej czynów,
  2. brak prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej przez spółkę, 
  3. braku zatrudniania przez spółkę jakichkolwiek osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia,
  4. braku posiadania przez spółkę wierzycieli, którzy mogliby być potencjalnie narażeni na jakiekolwiek szkody uczestnicy obrotu gospodarczego z udziałem Spółki,
  5. faktu, że niezłożenie sprawozdań finansowych dotyczyło wyłącznie dwóch lat objętych aktem oskarżenia,
  6. faktu, że oskarżona uzupełniła dokumenty finansowe i prowadzi działania w celu likwidacji spółki

Umorzenie postępowania karnego za nieskładanie sprawozdań finansowych

Argumenty trafiły do Sądu Rejonowego w Krakowie, który zajmował się sprawą pod sygnaturą II K 1485/21. Po ponad miesiącu od otrzymania odpowiedzi na akt oskarżenia Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego prowadzonego przeciwko klientce. 

Sytuację Sąd skwitował stwierdzeniem, że: zważywszy na kryteria określające stopień społecznej szkodliwości czynu, w tym zwłaszcza okoliczności popełnienia czynów, o jakie idzie w niniejszej sprawie, a w szczególności kontekst sytuacyjny zachowania się oskarżonej, tudzież wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, ładunek społecznej szkodliwości w czynach zarzucanych oskarżonej lokuje się na poziome znikomym. Nie każde bowiem – jak to nadmieniono wyżej – bezprawne zachowanie wymaga reagowania sankcją karną. Właśnie w tym celu ustanowiono tzw. materialny substrat przestępstwa w postaci społecznej szkodliwości czynu, by czyny błahe, drobne, choć formalnie wypełniające znamiona przepisu ustawy karnej, nie były przez nią sankcjonowane. Z tego rodzaju czynami, zdaniem Sądu, ma się zaś do czynienia w niniejszej sprawie i dlatego też właśnie należało umorzyć przedmiotowe postępowanie, albowiem nie wszczyna się postępowania, a już wszczęte umarza m.in. wówczas, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!