Termin na wniesienie wniosku o upadłość spółki, a zmiana w Polsce stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z zapowiedzią rządu obowiązujący w Polsce stan epidemii od 16 maja 2022 zmieni się w stan zagrożenia epidemicznego. Dotychczas w Polsce od ponad dwóch lat, od 20 marca 2020 roku, obowiązuje stan epidemii. Czy i w jaki sposób powyższa zmiana przekłada się na termin do złożenia wniosku o upadłość spółki?

Termin na złożenie wniosku o upadłość spółki

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 21 ustawy prawo upadłościowe dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest utrata zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: https://likwidacjaspolki.com/kiedy-spolka-z-o-o-jest-niewyplacalna/

Dochowanie tego terminu jest bardzo ważne dla członków zarządu spółki z o. o., prostej spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej. Jeśli bowiem nie zdążą w tym terminie złożyć wniosku o upadłość spółki, która reprezentują, mogą ponosić oni odpowiedzialność za długi spółki. Przypominamy też, że niezłożenie wniosku o upadłość spółki pomimo obowiązku jest przestępstwem!

Pandemia COVID, a termin na wniesienie wniosku o upadłość spółki

W związku z pandemią COVID ustanowiono wiele przepisów, które mają ograniczać jej skutki. Jednym z nich jest art. 15zzra ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID). Dotyczy on właśnie terminu na zgłoszenie wniosku o upadłość

Zgodnie z nim, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. 

Wyjaśniając ten przepis, mówi on po prostu o tym, że jeżeli w Polsce obowiązuje stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, a Twoja spółka z powodu COVID-19 stałą się niewypłacalna, to nie masz obowiązku składania wniosku o upadłość Twojej spółki. Termin na to rozpocznie się dopiero gdy w Polsce nie będzie obowiązywał ani stan epidemii ani stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym zapowiedź zmiany stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na złożenie wniosku o upadłość spółki. Termin na to wciąż nie rozpoczął biec i można z niego korzystać. Trzeba być jednak na bieżąco, bo nie jest powiedziane czy przepis ten nie ulegnie zmianie i „stan zagrożenia epidemicznego” zostanie z niego wykreślony.

Domniemanie niewypłacalności spółki z powodu COVID

Ważna jest także druga część art. 15zzra ustawy COVID. Mówi on o tym, że jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. Dzięki temu dłużnik nie musi wykazywać, że COVID spowodował jego niewypłacalność, żeby skorzystać z dobrodziejstwa wydłużenia terminu na złożenie wniosku o upadłość spółki.

Czy pomimo obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce można złożyć wniosek o upadłość spółki?

Warto wskazać, że o ile na podstawie art. 15zzra ust. 1 ustawy COVID, przepisy o terminie na złożenie wniosku o upadłość spółki nie mają zastosowania, a co za tym idzie niedotrzymanie ich terminów nie rodzi negatywnych skutków, to  nie powinny być one odczytywane jako przeszkoda do złożenia wniosku o upadłość. Przepisy te nie odbierają spółkom prawa do złożeniu wniosku o upadłość. Jeśli zatem nie chcesz czekać na złożenie wniosku o upadłość do uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, możesz złożyć wniosek o upadłość spółki już teraz. Wniosek taki będzie chronił Ciebie, jako członka zarządu spółki, przed odpowiedzialnością za długi spółki.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!