Sprzedaż udziałów w trakcie likwidacji

Czy w trakcie trwania likwidacji możesz sprzedać udziały w likwidowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiedź brzmi: TAK. Nie musisz dalej czytać, ale jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do lektury.

To będzie wyjątkowo krótki artykuł, ale odpowiada on na czasem pojawiające się pytanie o to, czy można sprzedać udziały w likwidowanej spółce. Żaden przepis prawa tego nie zabrania, co oznacza że w trakcie likwidacji całkowicie normalnie można sprzedać udziały. Można je też komuś podarować lub w inny sposób nimi rozporządzać, ale dla uproszczenia będę dalej pisał wyłącznie o sprzedaży.

Żeby sprzedaż udziałów była skuteczna musi spełniać pewne warunku. Po pierwsze wymaga zachowania formy pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. Po drugie należy sprawdzić czy nie istnieją jakieś ograniczenia w sprzedaży udziałów. Najczęściej chodzi tutaj o zgodę spółki lub zgromadzenia wspólników, albo respektowanie prawa pierwokupu, które może przysługiwać innym wspólnikom. Przed sprzedażą powinno się przeczytać umowę spółki i poszukać w niej tego typu ograniczeń. Ponadto jeśli likwidowana spółka jest dzierżawcą lub właścicielem nieruchomości rolnej trzeba też pamiętać, że w grę może wchodzić zgoda KOWR na sprzedaż jej udziałów (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). Wynika to z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W końcu udziały mogą być wyłączone z obrotu na skutek ich zajęcia przez komornika, w postępowaniu karnym lub innym postępowaniu. Wtedy sprzedaż nie będzie mogła mieć miejsca

Podsumowując sprzedaż udziałów w spółce likwidowanej niczym nie różni się od sprzedaży udziałów w zwykłej spółce. Jeśli jest zatem taka potrzeba, można to zrobić bez większych przeszkód.

W pracy zawodowej specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z naciskiem na prawo Ochrony danych osobowych i prawo pracy. Ponadto zajmuje się sprawami odszkodowawczymi i prawem nieruchomości. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przez sądem. Aplikację odbył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Posługuje się językiem angielskim.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Scroll Up