Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w trakcie trwającej likwidacji. Czy można sprzedać spółkę w trakcie jej likwidacji?

sprzedaż udziałów

W związku z tym, że likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrafi trwać długie miesiące w jej trakcie może pojawić się potrzeba sprzedaży udziałów w tej spółce lub nawet całej spółki. Powody ku temu mogą być różne, najczęściej jednak wspólnik ma konieczność zniknięcia z KRS. Czy może to zrobić pomimo rozpoczęcia likwidacji spółki?

Sprzedaż udziałów w spółce w likwidacji jest zgodna z prawem i dopuszczalna

Nie ma przepisu, który bo ograniczał w jakikolwiek sposób przenoszenie własności udziałów w spółce w trakcie likwidacji. Nie ma właściwie jakichkolwiek przeszkód, żeby sprzedać udziały lub całą spółkę na inny podmiot. Należy tylko pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze o formie umowy – pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami. Po drugie o tym, żeby nie zatajać przed nabywca udziałów informacji o tym, że spółka jest w likwidacji. Może to bowiem prowadzić do tego, że nabywca poczuje się oszukany i będzie próbował złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy dotyczącej udziałów. Warto zatem postawić na jasny komunikat.

Nabywcą udziałów spółki w likwidacji może być któryś ze wspólników lub osoba całkowicie spoza grona spółki. Może to być także osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna.

Likwidator ma obowiązek zgłoszenia do KRS sprzedaży udziałów

W związku ze sprzedażą udziałów na likwidatorze będzie ciążył obowiązek zgłoszenia zmian osobowych w składzie wspólników spółki.

sprzedaż udziałów

Oczywiście powyższe uwagi dotyczą wszystkich form zbycia udziałów, a zatem także: darowizny udziałów, zamiany udziałów lub jakiejkolwiek innej czynności prawnej związanej z przeniesieniem własności udziałów pomiędzy podmiotami. Likwidacja nie ogranicza zatem praw wspólników w możliwości dysponowania swoimi udziałami.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Szybki kontakt:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Jeśli potrzebujesz z naszej strony konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: