Spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że jej wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. O ile zatem wspólnicy spółka z o.o. są bezpieczni, to tak komfortowej sytuacji nie ma zarząd tej spółki. Co do zasady członkowie zarządu odpowiadają subsydiarnie za zobowiązani spółki. Oznacza to, iż jeśli nie uda się wyegzekwować długów od samej spółki to wierzyciele mogą spróbować sięgnąć do kieszeni jej członków. Członkowie zarządu mogą jednak przed taką sytuacją skutecznie obronić się składając wniosek o upadłość.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI Z O. O.


Dzięki terminowo złożonemu wnioskowi o upadłość spółki z o. o. członek zarządu może całkowicie uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a jej wierzycieli odprawić z kwitkiem. Postępowanie upadłościowe, w skrócie, ma za zadanie zaspokoić wierzycieli spółki chociaż w jakimkolwiek, najmniejszym stopniu oraz zakończyć jej byt prawny jako podmiotu niewypłacalnego.

Zgodnie z prawem upadłościowym taki wniosek powinien zostać złożony nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Kiedy występuje taka podstawa? Kiedy spółka jest niewypłacalna. A kiedy spółka jest niewypłacalna? Ustawodawca nie przyjął prostego rozwiązania. Więcej na ten temat możesz przeczytać w osobnym wpisie dotyczącym niewypłacalności spółki: https://likwidacjaspolki.com/kiedy-spolka-z-o-o-jest-niewyplacalna/

Trudności w określeniu momentu niewypłacalności spółki mogą powodować sytuację, że wniosek o upadłość spółki zostanie złożony później niż w ustawowym terminie 30 dni. Będzie to zatem spóźniony wniosek o upadłość spółki. Czy taki wniosek w jakikolwiek sposób chroni zarząd?

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI Z O.O. PO TERMINIE


Zacząć trzeba od tego, że  członkowie zarządu spółki z o.o. tak właściwie odpowiadają wobec wierzyciela  za szkodę, a nie za niezaspokojone zobowiązania spółki. Jedną zaś z przesłanek egzoneracyjnych (sytuacji faktycznych oraz prawnych, na które może powołać się członek zarządu zobowiązany do naprawienia szkody w celu zwolnienia się od odpowiedzialności) jest okoliczność braku poniesienia przez wierzyciela spółki szkody wskutek niezłożenia lub spóźnionego złożenia przez zarząd spółki wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak szkody oznacza, że fakt niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie nie zmniejszył możliwości zaspokojenia się wierzyciela z majątku spółki.

W większości będzie to sytuacja, w której nawet gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony we właściwym czasie, to i tak zostałby oddalony ze względu na fakt, że majątek spółki z o.o. nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Innym przykładem, jest sytuacja, w której wniosek ten co prawda zostałby uwzględniony, ale wierzytelność wierzyciela spółki nie zostałaby zaspokojona, gdyż np. inny podmiot miałby pierwszeństwo by zaspokoić się z pozostałego majątku spółki. Chodzi tutaj o sytuację, gdy majątek spółki jest obciążony hipotekami lub zastawami, dzięki czemu inni wierzyciele mieliby pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich należności.

W orzecznictwie wskazuje się, by ocenić czy doszło do pokrzywdzenia wierzyciela, wskutek spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości, należy porównania majątek spółki rzeczywiście istniejący w czasie postępowania egzekucyjnego oraz majątek hipotetyczny, czyli ten jaki by był, gdyby postępowanie upadłościowe zostało wszczęte we właściwym czasie.

Należy jednak pamiętać, iż ustawa przewiduje domniemanie istnienia szkody, więc to na nas, jako członkach zarządu, będzie spoczywał ciężar dowodowy w zakresie wykazania przed sądem, iż takowa szkoda jednak nie powstała.

Ponadto nawet spóźniony wniosek będzie chronił przed odpowiedzialnością za długi spółki, jeśli niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie nastąpiło nie z winy członka zarządu. Jeśli zatem opóźnienie w złożeniu wniosku o upadłość spółki było wynikiem okoliczności, za które zarząd nie może odpowiadać, wtedy może on skutecznie bronić się przed odpowiedzialnością za długi tej spółki. O jakie sytuacje tutaj chodzi? Może to być na przykład długotrwała choroba członka zarządu czy niedopuszczenie go do informacji dotyczących spółki, pod warunkiem jednak podejmowania starań o jej uzyskanie. Uwaga! Za brak winy nie można uznać natomiast oczekiwania członka zarządu na poprawę sytuacji spółki, bowiem w każdym przypadku zaistnienia podstawy upadłości członek zarządu jest obowiązany zgłosić stosowny wniosek.

upadłość spółki

Czy zatem warto składać wniosek o upadłość spółki, choćby spóźniony? W mojej ocenie to zależy od sytuacji, w której jest spółka. W pewnych sytuacjach może on pomóc ochronić członka zarządu, w innych mleko się już rozlało i należy w inny sposób zaplanować to, w jaki sposób zarządzać dalej zaistniałą sytuacją. W każdej jednak z tych sytuacji warto zgłosić się do profesjonalistów, żeby omówić sytuację w które się znaleźliśmy. Rzetelna pomoc prawna może bowiem znacznie ograniczyć negatywne skutki – nawet w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki złożonego po terminie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!