Spółka z długami? Wykreślamy!

Zapewne wśród czytelników znajdą się osoby, których spółki są już po wszczęciu postępowania o ich wykreślenie bez likwidacji i wobec których takowe postępowanie umorzono. W kontekście omawianego tematu po krótce wyjaśnimy, iż postępowanie w sprawie wykreślenia spółki z długami bez likwidacji jest wszczynane przez sąd rejestrowy z urzędu, w przypadku wystąpienia określonych, ustawowych przesłanek do jego wszczęcia. Jest ono prowadzone co do tzw. „podmiotów martwych” tj. spółek, które nie posiadają żadnego zbywalnego majątku i nie prowadzą faktycznie działalności. Takie podmioty zazwyczaj posiadają jedynie długi. Takie postępowanie stworzono głównie z myślą o podmiotach, które są niewypłacalne.

Umorzono już wobec Twojej spółki takie postępowanie? To nie oznacza że nie jest już wykreślona właśnie w ten sposób. Może się okazać, iż sąd niesłusznie umorzył to postępowanie i my postaramy się, by Twoja spółka uniknęła tego ponownie.

Postępowania o wykreślenie spółki z długami bez likwidacji są zazwyczaj umarzane przez nieostry przepis.


Sąd rejestrowy może umorzyć postępowanie ws. wykreślenia spółki bez likwidacji w przypadku m.in., gdy wykreśleniu sprzeciwiają się uzasadnione interesy wierzyciela.

Jak każdy z nas się domyśla, takim interesem jest zazwyczaj nieściągnięta wierzytelność. Tacy wierzyciele zazwyczaj składają sprzeciwy przeciwko wykreśleniu spółki bez likwidacji, na skutek których sądy rejestrowe nierzadko umarzają owe postępowanie. Czy umorzenie postępowania o wykreślenie Twojej spółki bez likwidacji było słuszne? Niekoniecznie.

Przepisy ustawy o krajowym rejestrze sądowym wprost stwierdzają, iż istnienie nieściągniętych wierzytelności nie wyłącza możliwości wykreślenia spółki bez likwidacji. Należy więc stwierdzić, iż sam fakt bycia dłużnikiem generalnie nie stoi na przeszkodzie wykreślenia spółki bez likwidacji. Ponadto, już Sąd Najwyższy zauważył, iż wierzyciel nie musi posiadać wyroku przeciwko spółce, by dochodzić roszczenia przeciwko jej członkom zarządu. Takim przypadkiem jest właśnie wykreślenie takiej spółki z KRS.

Umorzono wobec Twojej spółki postępowanie o wykreślenie jej bez likwidacji ze względu na nieściągnięte wierzytelności? Nie oznacza to, iż nie możesz już skutecznie skorzystać z takiego rozwiązania.

W celu dalszej fachowej pomocy zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Zapraszamy również do śledzenia cyklu naszych artykułów dot. również samego procesu likwidacji spółek.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Szybki kontakt:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Jeśli potrzebujesz z naszej strony konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: