Składanie dokumentów do KRS po nowelizacji 1 lipca 2021 roku

Z dniem 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadziła ona elektronizację postępowań rejestrowych dla przedsiębiorców. Od tego czasu wnioski do KRS dotyczące rejestru przedsiębiorców mogą być składane wyłącznie przez Internet za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wraz ze zmianą przepisów ustawy o KRS zmienione zostały też przepisy kodeksu postępowania cywilnego, w tym art. 6944 k.p.c., który mówi o sposobie składania dokumentów do sądu rejestrowego. Została utrzymana zasada mówiąca o tym, że dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Jak to zrobić w praktyce przez Portal Rejestrów Sądowych?

Dokumenty w postaci elektronicznej


Jeśli mamy do złożenia do KRS dokument w postaci elektroniczne powinien on zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Składanie dokumentów do KRS

Najprościej zrobić to profilem zaufanym, bo jest to najbardziej popularna forma „elektronicznego podpisu”, a do tego darmowa dla wszystkich, którzy posiadają numer PESEL. Jeśli masz profil zaufany i chcesz go wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym, wszystkie informacje znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Dokumenty w formie papierowej


Najczęściej jednak podstawą wpisu w rejestrze przedsiębiorców są dokumenty w wersji papierowej. W tym przypadki składając wniosek do KRS do wniosku dołącza się odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektroniczne kopie dokumentów.

Zgodnie z art. 129 § 21 k.p.c. poświadczenie odpisu dokumentu przez adwokata albo radcę prawnego następuje z chwilą wprowadzenia tego dokumentu przez tego pełnomocnika do systemu teleinformatycznego. Przepis ten powinien znajdować zastosowanie w tej sytuacji chociaż sprawa nie została jeszcze przesądzona. Jeśli zatem w postępowaniu rejestrowym reprezentuje Cię profesjonalny pełnomocnik w osobie adwokata lub rady prawnego cały proces można przeprowadzić elektronicznie.

Składanie dokumentów do KRS

Druga opcja to składanie elektronicznych kopii dokumentów – skanów, zdjęć czy innych cyfrowych odwzorowań. W tym przypadku oryginały trzeba dosłać do w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku do KRS. Trzy dniowy termin jest naprawdę krótki, a jeśli tego nie zrobimy dostaniemy postanowienie o zwrocie wniosku. W takim przypadku mamy szanse uratować wniosek jeśli w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zwrocie uzupełnimy brakujące dokumenty. Uwaga – pamiętaj, że cała korespondencja dotycząca Twojego wniosku będzie prowadzona przez Internet z użyciem konta na Portalu Rejestrów Sądowych. Jeśli zostanie zarządzony zwrot Twojego wniosku, dowiesz się o tym z portalu.

Akty notarialne


Jeśli nasz wniosek do sądu rejestrowego opieramy na akcie notarialnym, to nie musimy w ogóle go dołączać – o ile dysponujemy jego dokładnym oznaczeniem w systemie CREWAN (Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych). Nie wystarczy tutaj sam numer repetytorium.

Jeśli nie dysponujemy tym oznaczeniem, musimy potraktować ten dokument jako dokument w formie pisemnej i stosować reguły dla tych dokumentów.

Korzystanie z pomocy adwokatów w postępowaniach rejestrowych po nowelizacji będzie znacznie korzystniejsze. Ich udział przyspieszy cały proces dzięki możliwości przeniesienia całego postepowania do Internetu. Jeśli jesteś zainteresowany taką pomocą, napisz do nas.

Składanie dokumentów do KRS

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!