Rozwiązanie i likwidacja spółki, a jej pełnomocnicy

Otwarcie likwidacji, której bezpośrednią konsekwencją jest powołanie albo ustanowienie likwidatorów. W spółkach osobowych powoduje to zatem wygaśnięcie praw wspólników do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, a w spółkach kapitałowych wygasają w tym samym zakresie kompetencje zarządu do reprezentowania spółki. Wspólnicy w spółkach osobowych albo zarząd w spółkach kapitałowych w prowadzeniu spraw spółki i jej reprezentowaniu mogą korzystać z pomocy innych osób, funkcjonujących jako pełnomocnicy lub prokurenci spółki. O zakresie pełnomocnictwa decydują mocodawcy, którzy wskazują do jakich czynności uprawnieni mają być pełnomocnicy. Prokura jest specyficznym rodzajem pełnomocnictwa, którą mogą ustanowić jedynie przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców – czyli wszystkie spółki prawa handlowego. Zakres umocowania wynikający z prokury wynika wprost z przepisu ustawy i obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W jaki sposób wpływa rozpoczęcie likwidacji na pełnomocnictwa oraz prokurę? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem.

Prokura


Rozwiązania spółki powoduje zawsze z mocy samego prawa wygaśnięcie prokury, a ponadto w czasie likwidacji nowa prokura nie może być udzielana. Oznacza to, że z dnem rozwiązania spółki prokurent traci swoje uprawnienia do reprezentowania spółki i nie ma potrzeby w tym zakresie podejmowania jakichś dodatkowych czynności jak „odwołanie prokury”.

Nie oznacza to jednak, że na likwidatorach, nowych reprezentantach spółki, nie ciąży obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie prokury. Wniosek taki, zgodnie z obowiązkiem aktualizacji danych w KRS powinni złożyć likwidatorzy – najczęściej łącznie z wnioskiem zgłaszającym rozpoczęcie likwidacji. Samo postanowienie sądu o wykreślenie prokury będzie miało charakter jedynie deklaratoryjny.

Wygaśnięcie prokury nie oznacza jednak wygaśnięcia stosunku wewnętrznego łączącego spółkę z prokurentem, jeśli taki był. Jeśli prokurenta ze spółką łączy umowa o pracę, umowa zlecenie lub inny stosunek prawny, likwidatorzy powinni się zastanowić czy dalej go utrzymywać, czy też powinien on zostać rozwiązany.

Pełnomocnicy


Żaden z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego nie reguluje kwestii wygaśnięcia pełnomocnictw wraz z otwarciem likwidacji. Nie ma też przepisu zakazującego udzielania nowych pełnomocnictw po dniu otwarcia likwidacji. Oznacza to, że wraz z rozpoczęciem likwidacji pełnomocnictwa zachowują swoją moc i skuteczność. Nie trzeba zatem udzielać takich pełnomocnictw na nowo. Trzeba jednak pamiętać, że likwidatorzy mają mniejszy zakres kompetencji niż zarząd, dlatego poleca się zweryfikowanie udzielonych pełnomocnictw i w miarę potrzeby ich cofnięcie lub zmianę. Może bowiem dojść do sytuacji, że pełnomocnik będzie miał szerszy zakres kompetencji (sprzeczny z celami likwidacji) wynikający z pełnomocnictwa, niż kompetencje likwidatorów. W innym przypadku likwidatorom może być postawiony zarzut uchybienie staranności, jakiej likwidatorzy powinni dokładać w wykonaniu swoich trudnych obowiązków.

Wyjątkiem jest kwestia ogłoszenia upadłości. Przyjmuje się bowiem, że z chwilą ogłoszenia upadłości wygasa pełnomocnictwo zarówno materialne, jak i procesowe, gdyż niemożliwe jest już reprezentowanie upadłego przez pełnomocnika. Temat ten nie jest jednak jednoznaczny i wynika z orzeczeń sądowych, a nie przepisu prawa.

Masz pytania w przedmiocie najlepszego i najbezpieczniejszego sposobu zakończenia swojego biznesu? Zapraszamy do kontaktu z nami – ze specjalistami w tym zakresie!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!