WYKREŚLENIE BEZ LIKWIDACJI

WYKREŚLENIE Z LIKWIDACJĄ

UPROSZCZONA LIKWIDACJA

PRZEKSZTAŁCENIE

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

Opis usługi

Usługa polega na przeprowadzeniu przekształcenia spółki, które może polegać na zmianie formy prawnej spółki przy zachowaniu ciągłości praw i obowiązków tej spółki, lub też połączeniu czy podziale spółki. Warunki przekształceń uzgadniamy zawsze indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązanie biznesowe dla potrzeb, optymalizując koszty i biorąc pod uwagę kwestie podatkowe.

Usługa zawiera

Koszty usługi

Wynagrodzenie kancelarii – od 5.000 zł

Opłaty sądowe i ogłoszeń w MSiG – ok. 1000 zł

Koszt notariusza – ok. 1500 zł

Koszt biegłego rewidenta (jeśli konieczny) – ok. 3.500 zł

Dodatkowo należy uwzględnić wynagrodzenie biura rachunkowego, które musi przygotować dokumenty konieczne do przekształcenia, jak wycenę aktywów. Wysokość kosztów związanych z procesem przekształcenia jest uzależniona od wielu czynników takich jak: rodzaj wymaganych prawem czynność przekształcenia, rozmiar prowadzonej działalności i stopień skomplikowania procesu.

Kontakt

Telefon:

Adwokat Krzysztof Lamparski: 535 954 779

Aplikant radcowski Jakub Krzywoń: 791 101 467

Biuro Poznań:

Święty Marcin 25/7, 61-804 Poznań

Biuro Warszawa:

Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa (6 piętro)

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail:

k.lamparski@cno-legal.pl