Porzucenie spółki – zła strategia

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które weszły w życie od stycznia 2015 roku, szumnie zapowiadały wyeliminowanie z rejestru tzw. martwych podmiotów – czyli porzucenie spółki, które nie prowadzą faktycznej działalności operacyjnej, natomiast nie zostały zlikwidowane i wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Są to takie spółki, które albo zostały porzucone albo z innych przyczyn nie prowadzą już działalności gospodarczej.

Pomimo słusznego założenia i dobrze przygotowanej zmiany przepisów rejestr wciąż jest jednak pełen tzw. martwych podmiotów. Sędziowie i referendarze sądowi nie mają bowiem mocy przerobowych by z urzędu – tak jak każą przepisy – zająć się ich wykreśleniem. W związku z tym warto zainicjować takie postępowanie i pomóc Sądowi w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu, co właśnie oferujemy.

Cechą tzw. martwych podmiotów jest to, że nie wywiązują się one z obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych, nierzadko nie odbierają korespondencji, a także zdarza się, że nie posiadają również organu uprawnionego do reprezentacji lub nie wypełniają innych obowiązków. Martwe podmioty powstają z różnych przyczyn. Czasem zostają powołane do życia zbyt pochopnie i po prostu porzucone w związku z wypaleniem się pomysłu na spółkę. Niekiedy konflikt wewnętrzny powoduje, że wykonywanie działalności operacyjnej nie jest dłużej możliwe. Czasem istnieją obiektywne przesłanki, które spowodowały brak możliwości normalnego funkcjonowania. Ile pomiotów, tyle indywidualnych historii.

W każdym takim przypadku oficjalna procedura zakłada przeprowadzenie likwidacji takiego podmiotu. Celem likwidacji jest oficjalne zakończenie bieżącej działalności spółki, wypełnienie zobowiązań, upłynnienie majątku spółki i ewentualne jego podzielenie pomiędzy wspólników. Procedurę likwidacyjną spółek określają przepisy kodeksu spółek handlowych jednak trzeba generalnie stwierdzić, że nie jest ona ani prosta, ani szybka – co niejednokrotnie powoduje, że świadomie lub nie, nie jest ona w ogóle przeprowadzana.

Tym samym powszechnym zjawiskiem jest porzucenie tzw. martwych spółek i pozostawienie ich samym sobie. Taka strategia jednak często wyłącznie na chwilę odwleka problemy, które z czasem wracają ze zwielokrotnioną siłą. Porzucenie podmiotu może się bowiem w konsekwencjach wiązać z tarapatami finansowymi, nałożeniem grzywien, czy w końcu postępowaniem karnym. Więcej o tym przeczytasz na naszych kolejnych wpisach.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was ofertę specjalistycznego wsparcie prawnego w procesie usunięcia podmiotów z KRS. Jeśli to możliwe w drodze szybszego i tańszego postępowania z urzędu, a jeśli nie – w drodze tradycyjnej likwidacji. Te usługi można nazwać „sprzątaniem niedokończonych spraw”, tak by więcej nie wywoływany one problemów. Jeśli masz pytania w tym temacie, napisz do nas. Jednocześnie zapraszamy do śledzenia naszych wpisów.

W pracy zawodowej specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z naciskiem na prawo Ochrony danych osobowych i prawo pracy. Ponadto zajmuje się sprawami odszkodowawczymi i prawem nieruchomości. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przez sądem. Aplikację odbył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Posługuje się językiem angielskim.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Scroll Up