Od jakiego momentu spółka powinna używać nazwy z dodatkiem: „w likwidacji”

Rozpoczęcie likwidacji spółki ma wpływ na jej funkcjonowanie. Podstawową i najbardziej widoczną zmianą jest obowiązek używania przez spółkę swojej nazwy z dodatkiem: „w likwidacji”. Powstaje jednak pytanie od jakiego momentu powstaje obowiązek używania zmienionej nazwy. Czy trzeba czekać na postanowienie sądu rejestrowego KRS o wpisaniu likwidacji?

Od kiedy nazwa spółki w „w likwidacji”


Dla omawianego tematu podstawowe znaczenie ma określenie momentu rozpoczęcia procesu likwidacji spółki. W zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie ma art. 274 § k.s.h. Ma on następującą treść:

„Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.”

Kluczowe znaczenia ma zatem to, z jakich powodów spółka ulega rozwiązaniu. Najczęściej jest to uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z o. o., dlatego już od dnia jej podjęcia spółka z o. o. powinna używać zmienionej nazwy z dodatkiem: w likwidacji. Nie powinno się w tym zakresie czekać na to, czy sąd rejestrowy wyda stosowne postanowienie o zmianie nazwy w KRS. Nie ma to znaczenia.

Oznacza to, że faktury VAT wystawione po dniu podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki oraz wszelkie pisma powinny posługiwać się zmienioną nazwą. O likwidacji i tym samym zmienionej nazwie powinno się powiadomić także urzędy (NIP-8) i kontrahentów.

Właściwie takie same zasady stosuje się także do spółek osobowych w likwidacji. Także w stosunku do tych spółek od dnia wystąpienia przyczyny rozwiązania spółki istnieje obowiązek posługiwania się nazwą z dodatkiem: w likwidacji. Wyjątkiem jest tutaj orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki. W tym zakresie kluczowe jest dzień uprawomocnienia się postanowienia w tym zakresie.

Czyniąc długą historię krótką – jeśli otworzyliście likwidację spółki powinniście zacząć używać jej firmy z dodatkiem „w likwidacji”, nie czekając na postanowienie sądu rejestrowego o zmianie danych spółki w KRS.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!