Likwidacja spółki z o.o. a podatki

Podatki to trudny temat do opisania w sposób ciekawy i prosty. Niemniej wpis na temat podatków powstających przy likwidacji spółki z o.o. jest konieczny i ważny. Od tego może zależeć decyzja wspólników o tym, co zrobić ze swoją spółką, której już nie potrzebują. 

Podatek od udziałów w zyskach osób prawnych


Na gruncie ustawy PIT, gdy osoba fizyczna (wspólnik) otrzyma jakiś majątek z likwidowanej spółki, wówczas powstaje obowiązek podatkowy. Powstają wtedy tzw. przychody z udziału w zyskach osób prawnych. Podatek od tych przychodów wynosi 19% i – co ważne – nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Opodatkowaniu podlega cały przychód (wartość otrzymanego majątku), z tym zastrzeżeniem, że można go pomniejszyć o koszt objęcia udziałów w spółce.

Jeśli zatem w wyniku likwidacji wspólnik ma otrzymać 10.000 złotych, ale za udziały w likwidowanej spółce zapłacił 20.000 złotych (lub wniósł do spółki wkład o takiej wartości), to nie uzyska on przychodu. Podatek wyniesie 0 złotych. Podatek płaci się w wysokości 19% od nadwyżki uzyskanego majątku nad koszty nabycia udziałów w spółce.

Co ciekawe, do poboru wspomnianego podatku jest zobowiązana (jako płatnik) likwidowana spółka. Oznacza to, że kwotę podatku spółka powinna pobrać z majątku przed jego wydaniem wspólnikowi i przekazać na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca. Do tego spółka informuje o tym fakcie urząd skarbowy w zbiorczej deklaracji PIT-8AR. 

Analogiczne przepisy zawiera ustawa o CIT w odniesieniu do udziałowców spółek z o.o. będących osobami prawnymi. Nie trzeba zatem powtarzać tych regulacji.

Podatek z odpłatnego zbycia majątku


Tutaj zaczynają się schody i lektura tylko dla wytrwałych. Jeszcze do końca grudnia 2020 roku było tak, że istniał sobie art. 14a ustawy CIT. Wskazywał on, że gdy przez wykonanie świadczenia niepieniężnego podatnik (spółka) uregulował w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów, to przychodem takiego podatnika była wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Powstały wątpliwości, czy wydanie majątku polikwidacyjnego stanowi przykład świadczenia niepieniężnego. Po początkowych rozbieżnościach i walce dzielnych prawników o sprawiedliwość ustalono, że nie! Sądy potwierdziły, że tzw. dywidenda likwidacyjna nie powoduje powstania przychodu dla spółki wydającej majątek (odsyłam do wyroku NSA z 30 lipca 2020 r., sygn. akt II FSK 867/18)

Nie było to jednak na rękę tym, którzy chcieli pobrać podatki. Wobec tego machina ruszyła i od 1 stycznia 2021 roku zmieniono ustawę. Wszechmądry ustawodawca rozszerzył katalog przykładowych świadczeń niepieniężnych objętych opodatkowaniem, dodając do niego: podział pomiędzy wspólników majątku likwidowanej spółki. Zmiana ta, w opinii twórców prawa, wyeliminuje wątpliwości odnoszące się do opodatkowania majątku polikwidacyjnego. 

Czy aby na pewno? Już teraz pojawiają się głosy, że niekoniecznie. Analiza tego, co mówiły sądy w swoich wyrokach wskazują, że spółka nie powinna płacić podatku od tzw. „dywidendy polikwidacyjnej”. Aby można było stosować te podatki, musi dojść do spełnienia świadczenia pieniężnego poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego. W przypadku, gdy świadczenie od początku nie ma charakteru pieniężnego lecz rzeczowego (jak jest w przypadku dywidendy likwidacyjnej), art. 14a ustawy CIT nie może mieć zastosowania (zgodnie z tym, jak wskazywali dotychczas sędziowie).

Wniosek jest taki, że zmiana redakcyjna przepisu, dokonana w styczniu 2021 roku, nie rozwiewa wątpliwości! Jak będzie to wyglądało dalej – przekonamy się. Trzymajcie kciuki za dzielnych prawników (w tym podatkowców)! Postaramy się w kolejnych wpisach temat ten trochę rozwinąć, prosząc o zajęcie stanowiska biuro rachunkowe One Office z Poznania, z którym blisko współpracujemy. Księgowi tam pracujący potrafią mówić po ludzku o podatkach, więc śledźcie nas dalej.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

3 thoughts on “Likwidacja spółki z o.o. a podatki”

  1. Wprowadziłem się za granicę przenosząc tam swoje centrum interesów życiowych i gospodarczych. Zostawiłem w Polsce spółkę, którą zamierzam teraz zlikwidować. Na koncie spółki są środki.

    Jeśli dobrze rozumiem, to podatek od przychodu z udziału w zyskach osób prawnych powinienem rozliczyć już w nowym kraju, bo już nie mam Polskiej rezydencji podatkowej, zgadza się?

  2. Wszyscy powtarzają, że likwidowana spółka ma jako płatnik obliczyć i odprowadzić podatek za wspólnika – osobę fizyczną. Ok, ale skąd spółka ma znać koszt, jaki poniósł na nabycie udziałów? Jeżeli je objął po cenie nominalnej sprawa jest prosta. Ale jeżeli kupił od innego wspólnika? Albo np. otrzymał w zamian za inne udziały (innej spółki)? Albo obejmował lub kupował kilkakrotnie po różnej cenie a do tego część wcześniej sprzedał? Tylko podatnik zna wszystkie okoliczności, spółka nie. Więc niby jak ma wymierzyć ten podatek?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!