Kiedy sąd rejestrowy może odmówić wykreślenia spółki z urzędu? – cz. 1

Wystąpienie jednej z przesłanek wykreślenia spółki z KRS przez sąd z urzędu to nie wszystko. Sąd musi bowiem w ramach wszczętego postępowania ustalić, czy nie występują takie okoliczności dotyczące spółki, które nie pozwalają na takie wykreślenie. W tym artykule dowiesz się, jakie to przesłanki i jak sądy je ustalają.

Sąd nie wykreśli spółki


Jeśli sąd ustali, że spółka posiada ona zbywalny majątek. Zbywalny majątek to taki, który – co oczywiste – jest możliwy do zbycia. Bez znaczenia jednak jest to, czy trzeba się dużo natrudzić żeby go zbyć. Bez znaczenia jest także, za jaką wartość może być on zbyty. Może to być zatem majątek, na którego trudno znaleźć kupca. Może to być także majątek możliwy do zbycia dużo poniżej swojej wartości. Majątek zbywalny to też majątek obciążony rzeczowo ponad swą wartość.

To, czy spółka posiada majątek powinno wynikać z dokumentacji księgowej. Często jednak takiej dokumentacji nie posiadamy. Dlatego w praktyce często wspomagamy się w tym zakresie oświadczeniami wspólników lub członków zarządu. Brak majątku może także potwierdzać decyzja komornika o umorzeniu egzekucji z powodu braku majątku. W indywidualnych sytuacjach także inne dokumenty.

Wykreślenie spółki – co na to sąd?


Sąd nie wykreśli spółki także, jeśli ustali, że ta faktycznie prowadzi działalność. Spółka, aby kwalifikowała się do tego trybu, nie może zatem prowadzić sprzedaży towarów i usług, nie powinna ona zatrudniać pracowników, ani prowadzić jakichkolwiek innych działań operacyjnych. Powstaje pytanie, czy pod pojęciem prowadzenia działalności rozumieć należy jakąkolwiek działalność, czy tylko działalność operacyjną? W końcu prowadzenie dokumentacji księgowej (np. składanie „zerowych” deklaracji VAT do urzędu skarbowego) to też działalność spółki. W mojej ocenie w przepisie tym chodzi wyłącznie jednak o działalność operacyjną. Nie może być bowiem tak, że tryb ten jest uzależniony od tego, by poprzednio łamane były obowiązki przewidziane przepisami prawa, prawda?

Okoliczność ta także może znajdować potwierdzenie w dokumentacji księgowej. O braku działalności świadczy także brak rzeczywistej siedziby, czy oświadczenia osób związanych ze spółką.

Co bardzo ważne – obie te okoliczności powinny być zbadane samodzielnie przez sąd rejestrowy. To nie jest zatem tak, że inicjując postępowanie o wykreślnie spółki z rejestru mamy obowiązek udowodnienia sądowi, że nasza spółka nie ma zbywalnego majątku i nie prowadzi działalności. Ustalenie tego to zadanie i obowiązek sądu! Warto jednak pomóc sądowi w ustaleniu tych okoliczności – i tak właśnie staramy się działać.

Ostatnią przeszkodą dla wykreślenie spółki z rejestru jest ustalenie przez sąd, że zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela. To temat rzeka i z pewnością przygotujemy kolejny wpis właśnie o tym. Śledź zatem naszego bloga!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!