Jakie przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje się w umowie spółki?

Artykuł 270 kodeksu spółek handlowych zawiera katalog przyczyn, których wystąpienie powoduje rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystąpienie jednaj z nich powoduje rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego, którego efektem końcowym jest wykreślenie spółki z KRS. Przyczyny te mogą mieć charakter ustawowy – to znaczy, że powodują rozwiązania spółki z mocy samego prawa. Przyczyny takie mogą także wynikać z samej umowy spółki, co oznacza że wspólnicy zawierając umowę spółki określili kiedy spółka ma być postawiona w stan likwidacji. Warto wiedzieć, kiedy umieszczenie w umowie spółki z o. o. takich zapisów jest potrzebne – i o tym jest ten artykuł.

Jakie przyczyny rozwiązania spółki można wskazać w umowie?


Katalog umownych przyczyn powodujących rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest otwarty, co oznacza że nie można ich wszystkich wymienić. W zależności od sytuacji spółki, planów wspólników, można wyobrazić sobie wiele scenariuszy. Dlatego warto zastanowić się na etapie projektowania umowy spółki nad tym aspektem.

W praktyce rzadko występują zapisy określające kiedy spółka z mocy umowy zostaje postawiona w stan likwidacji. Według mnie jest to błąd, szczególnie jeśli mamy do czynienia ze spółką silnie powiązaną z osobą wspólnika, gdy w spółce istnieje ryzyko konfliktu (a zatem sytuacji w której podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki może być problematyczne) lub gdy spółka ma charakter typowo celowy, skierowany na określony, z góry planowany rezultat.

Jeżeli już zapisy o umownych przyczynach rozwiązania spółki z o. o. znajdują się w umowie spółki, to najczęściej wskazują one, że rozwiązanie spółki następuje:

1) w przypadki upływu czasu, na jaki spółka została zawiązana (gdy spółka została zawiązana na określony czas)

2) w przypadku utraty lub nieuzyskania w określonym czasie przez spółkę koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (w przypadku, gdy taka koncesja, czy zezwolenie jest warunkiem koniecznym prowadzenia biznesu)

3) w przypadku osiągnięcie celu spółki (gdy taki cel jest wiadomy, zdefiniowany i wystarczający dla wspólników) Celem takim może być wygrana w przetargu, zawarcie określonej umowy

4) w przypadku poniesienia przez spółkę straty w określonej wysokości lub ponoszenie przez spółkę straty przez wskazany w umowie okres czasu (gdy spółka jest nastawiona na zyski, które nie nadeszły)

5) w przypadku śmierci lub wystąpienia kluczowego wspólnika (gdy działalność spółki jest związana i uzależniona od zaangażowania tego wspólnika)

6) w przypadku braku porozumienia między wspólnikami w określonych w umowie spółki kwestiach, w szczególności mimo wyczerpania przewidzianej w tym celu w umowie spółki procedury (gdy określono przedmiot wspólnego przyszłego porozumienia)

Jak już jednak wskazano, to tylko przykłady. Przyczyny te mogą być najróżniejsze – obiektywne lub zależne od wspólników. Jedyny warunek jest taki, by nie były one sprzeczne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

W jaki sposób określić w umowie przyczyny rozwiązania spółki?


System S24 nie pozwala zakładając spółkę określić przyczyn umownych rozwiązujących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby zatem takie określić konieczna jest wizyta u notariusza i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Można też zawrzeć umowę spółki z o. o. przez Internet – bo szybko, a następnie zmienić ją u notariusza – wprowadzając zapisy, jakie są nam potrzebne.

Niezależnie jakie przyczyny zostaną zawarte w umowie spółki, wskazanie okoliczności stanowiących przyczyny rozwiązania spółki powinno nastąpić w taki sposób, aby wykluczyć w przyszłości wątpliwości co do tego, czy i kiedy doszło do otwarcia likwidacji. Powinno być także możliwe wykazanie (udowodnienie) wystąpienia danej okoliczności na żądanie sądu rejestrowego, bo ten może uzależnić dokonanie wpisu o otwarciu likwidacji właśnie od przekazania odpowiednich dowodów.

Czemu warto wprowadzić zapisy o rozwiązaniu spółki z o. o. w umowie spółki?


Wprowadzenie zapisów o umownych przyczynach rozwiązania spółki z o. o. to zazwyczaj dobry pomysł. Porządkują one relacje pomiędzy wspólnikami i ograniczają pole do ewentualnych konfliktów. Podstawową zasadą pisania umów jest to, że jest ona przygotowywana na czas wojny, a nie na czas pokoju. Jeśli do dojdzie konfliktu w spółce, umowa spółki może na to odpowiednio reagować tak, by nie generować dalszych konfliktów. Ponadto zapisy takie mogą być wybawieniem dla spadkobierców w przypadku śmierci wspólnika, który jest tak mocno powiązany ze spółką, że jej istnienie bez tego wspólnika nie ma sensu. W końcu jest to świetne rozwiązanie dla start-upów i innych spółek celowych. Pozwala ono bowiem rozstrzygnąć już na etapie projektowania umowy jak ma wyglądać przyszłość spółki.

W końcu trzeba mieć świadomość, że w umowie spółki można zawrzeć także wentyl bezpieczeństwa wprowadzając – na wzór spółek osobowych – możliwość podjęcia przez wspólników uchwały o dalszym kontynuowaniu spółki pomimo wystąpienia jednak z przewidzianych umową przyczyn rozwiązania spółki. Zapisy te nie muszą zatem zawsze powodować likwidacji spółki – tę można wstrzymać, jeśli taka jest intencja wspólników.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!