Jakie dokumenty składa się do sądu rejestrowego razem z wnioskiem o otwarcie likwidacji spółki od 1 lipca 2021 roku? Zmiany po wprowadzeniu Portalu Rejestrów Sądowych.

Formularze KRS


Przed wprowadzeniem Portalu Rejestrów Sądowych, żeby zgłosić do sądu rejestrowego otwarcie likwidacji spółki trzeba było wypełnić formularz KRS-Z61, KRS-ZK, KRS-ZR, a czasem jeszcze więcej.Od dnia 1 lipca 2021 roku to już przeszłość bo Portal Rejestrów Sądowych powinien nas łatwo i przyjemnie przeprowadzić przez proces złożenia wniosku o wpis likwidacji w rejestrze przedsiębiorców. Jak to zatem wygląda w praktyce?

Portal Rejestrów Sądowych


Na portalu należy przede wszystkim utworzyć konto, które będzie powiązane z naszym kontem ePUAP. W części e-formularzach KRS znajduje się wniosek o zmianę, który musimy wybrać. Tam system od razu każe nam podać numer KRS naszej spółki w likwidacji, której dotyczy wniosek. Jest to duże ułatwienie, gdyż wszystkie dane spółki w likwidacji, w tym odpowiednio właściwy sąd rejestrowy, uzupełnią się same.

Portal na początku poprosi nas o to by podać przyczynę rozwiązania spółki. Najczęściej będzie to to podjęta uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o rozwiązaniu spółki i otwarciu postępowania likwidacyjnego – obowiązkowo w formie aktu notarialnego, co wiązać się będzie również z obowiązkiem podania danych notariusza. Do tej czynności służył kiedyś formularz KRS-Z61. Jeśli otwieramy likwidację spółki założonej w systemie S24, dalej możemy ominąć notariusza i zgłosić otwarcie likwidacji przez ten system.

W następnych krokach musimy podać dane likwidatorów oraz wskazać sposób reprezentacji spółki, do czego służył kiedyś osobny formularz KRS-ZR.

Portal wskaże nam także by zaznaczyć opcję z wykreśleniem organu spółki jakim jest Zarząd. Jest to następstwo otwarcia likwidacji, gdyż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji reprezentują już likwidatorzy, a Zarząd ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Do tej czynności służył zaś kiedyś formularz KRS-ZK.

Do wniosku należy załączyć skan aktu notarialnego podając jego numer CREWAN, jeśli będzie go już posiadał. Jest to elektroniczny numer aktu notarialnego, po którym sąd rejestrowy będzie miał do niego od razu dostęp. Należy także załączyć listę z adresami do korespondencji likwidatorów oraz zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, chyba, że osoba, która zgłasza wniosek o wpis likwidacji w rejestrze przedsiębiorców będzie akurat pełniła funkcję likwidatora.

Nie trzeba załączać już natomiast potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej za wpis, gdyż Portal sam wyliczy nam już wysokość opłaty sądowej i umożliwi jej opłatę przy okazji złożenia wniosku.

Nie wszystko jednak jest takie piękne jak nam się wydaje. Jeśli nie reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik tj. adwokat lub radca prawny, lub dokumenty, których skan załączyliśmy nie zostały poświadczone elektronicznie przez notariusza, będziemy mieli obowiązek przesłania oryginałów tych dokumentów i tak przesyłką pocztową do sądu rejestrowego.

SPÓŁKA24

KRS


Zmianom nie uległ natomiast sposób złożenia wniosku o otwarcie likwidacji spółki w tzw. S24, gdzie uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, otwarciu postępowania likwidacyjnego i wyznaczeniu likwidatora podejmowana jest przez zgromadzenie wspólników za pomocą systemu teleinformatycznego.

System S24 przeprowadzi nas szybko przez proces złożenia wniosku o wpis likwidacji w rejestrze przedsiębiorców, a jedynym dokumentem, który tak naprawdę będziemy musieli załączyć to lista z adresami doręczeń likwidatorów oraz naturalnie ich zgoda na pełnienie funkcji likwidatora, jeśli wniosek nie jest zgłaszany przez osobę polegającą wpisowi w rejestrze.

Postępująca elektronizacja życia wkracza również w postępowania sądowe. Internetowe przeglądanie akt rejestrowych spółek jak i zgłaszanie wniosków przez Internet to duże udogodnienie, wszystko jednak zależy od jakości portalu i jego sprawności. Nie ma on najłatwiejszego startu, ale potencjał jest duży.

Jeśli masz pytania, zachęcamy do kontaktu. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, jesteśmy do twojej dyspozycji!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!