Jak odwołać likwidację spółki z o. o.?

Likwidacja spółki z o.o. to proces, który do czasu wykreślenia spółki z KRS może zostać zatrzymany. Odwołanie likwidacji? Nie każde wszczęte postępowanie likwidacyjne musi zawsze zakończyć się rozwiązaniem spółki. W tym artykule wyjaśnimy jak to zrobić.
Zasadą jest, że otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Odwołanie likwidacji rozpoczętej uchwałą wspólników


Najczęstszą przyczyną rozpoczęcia likwidacji jest uchwała wspólników o jej rozwiązaniu. Do momentu zgłoszenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS wspólnicy spółki mogą zapobiec likwidacji, podejmując jednomyślną uchwałę w tej sprawie. Jak widać – wymagana jest tutaj absolutna jednomyślność co oznacza, że wszyscy bez wyjątku muszą opowiedzieć się za taką uchwałą. Oddanie głosu nieważnego, wstrzymanie się, nieuczestniczenie w głosowaniu choćby przez jednego wspólnika powoduje, że nie będzie możliwości powstrzymania postępowania likwidacyjnego.

Odwołanie likwidacji rozpoczętej inną przyczyną


Wspólnicy mogą także zapobiec rozwiązaniu spółki w przypadku, gdy to sąd orzekł o jej rozwiązaniu. Może mieć to jednak miejsce tylko gdy z żądaniem rozwiązania spółki wystąpił wspólnik lub członek zarządu spółki, który jest jednocześnie wspólnikiem.

Nie dotyczy to zatem sytuacji, gdy spółka jest rozwiązana na żądanie organu państwowego, jak również gdy zachodzi tzw. nieważność spółki – czyli sytuacji opisana w art. 21 KSH. Wspólnicy nie mogą zatrzymać likwidacji także wtedy gdy z żądaniem o rozwiązanie spółki wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki (członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej), czy też powołany dla tej spółki kurator.

W sytuacji gdy likwidacji spółki została zainicjowana wszczęciem postępowania upadłościowego, także nie zawsze oznacza to wykreśleniem spółki z KRS. Postępowanie upadłościowe może zostać bowiem umorzone, uchylone albo zakończyć się układem i wtedy też nie dojdzie do rozwiązania spółki. Wspólnicy nie mają jednak prawa zatrzymania takiej likwidacji swoją uchwałą.

Gdy decyzja o rozwiązaniu spółki była pochopna lub po prostu trzeba ją cofnąć – masz w opisanych wyżej przypadkach taką możliwość. Warto też wiedzieć, że uchylenie likwidacji wymaga zgłoszenia sądowi rejestrowemu, na co mamy 7 dni oraz, że uchylając likwidację powinien zostać też powołany nowy zarząd dla spółki. Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą rejestrową spółek.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!