Ile kosztuje notariusz przy rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ile kosztuje notariusz przy rozwiązaniu spółki

Jednym z podstawowych sposobów rozwiązania spółki z o.o. jest podjęcie przez wspólników uchwały o jej rozwiązaniu. Uchwała taka rozpoczyna proces jej likwidacji. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała taka musi mieć formę notarialną. Oczywistością jest zatem, że trzeba przygotować się na zapłacenie notariuszowi za stworzenie aktu notarialnego, co stanowi jeden z kosztów likwidacji. Pojawia się jednak pytanie ile to powinno kosztować? Dowiesz się tego z tego artykułu.

Notarialna forma uchwała o rozwiązaniu spółki z o.o.

Ile kosztuje notariusz przy rozwiązaniu spółki


Najczęściej występującą przyczyną rozwiązania spółki z o.o. jest uchwała wspólników o jej rozwiązaniu i rozpoczęciu likwidacji. Zgodnie z art. 270 k.s.h. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z o. o. musi być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. Tylko dla spółek założonych w systemie S24 istnieje możliwość podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki przez ten system. Wymaga ona wtedy podpisania jej przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uchwała o rozwiązaniu spółki wymaga zatem wizyty u notariusza, a tym samym poniesienia kosztów notarialnych związanych z zaprotokołowaniem uchwały o rozwiązaniu spółki. W jakiej wysokości kosztów można się spodziewać?

Ile kosztuje notariusz przy rozwiązaniu spółki

Taksa notarialna dla protokołu zawierającego uchwałę o rozwiązaniu sp. z o. o.


Wysokość maksymalnego wynagrodzenia notariusza za wszelkie czynności jest regulowana przez przepisy prawa. W myśl art. 5 § 1 ustawy prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalne taksy notarialne (a zatem maksymalne wynagrodzenie notariusza) są regulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W ten sposób przepisy mają zapewniać ludziom dostępność wymaganych prawem usług notarialnych w rozsądnych cenach.

Rozporządzenie o którym mowa wyżej określa, że za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością maksymalna taksa notarialna wynosi 750 zł. Jest to zatem maksymalna opłata, jaką notariusz może pobrać za zaprotokołowanie uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. Nie ma jednak przeszkód, żeby umówić się z notariuszem na niższe wynagrodzenie. W tym zakresie panuje wolny rynek i notariusz może dać dowolną zniżkę w tym zakresie. Co więcej, notariusz ma możliwości zawarcia umowy o dokonanie czynności notarialnej bez wynagrodzenia.

Ile kosztuje notariusz przy rozwiązaniu spółki

Opłata za wpis aktu notarialnego do CREWAN


Podstawowa taksa notarialna to jednak nie wszystko. Obecnie akty notarialne będące podstawą wpisu w KRS umieszczane są w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). Dzięki temu zgłaszając wniosek do KRS o otwarcie likwidacji spółki z o. o. nie ma obowiązku dołączania protokołu zgromadzenia wspólników zawierającego uchwałę o rozwiązaniu spółki. W Portalu Rejestrów Sądowych podaje się wyłącznie numer wypisu naszego aktu z CREWAN, a sąd rejestrowy będzie miał do niego dostęp.

Notariusze doliczają jednak z tego tytułu opłatę. W związku z tym, że żaden przepis prawa nie określa w jakiej wysokości powinna być to opłata notariusze stosują zazwyczaj stawkę 200 złotych. Przepisy określają, że za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi właśnie 200 zł. Także ta opłata może jednak być obniżona przez notariusza.

Opłata za wypisy aktu notarialnego


Kolejną opłatą, jaką trzeba ponieść u notariusza to opłata za wypisy aktu notarialnego. W tym przypadku maksymalna opłata za sporządzenie wypisu z akt wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Protokół zawierający uchwałę o rozwiązaniu sp. z o.o. będzie miał zazwyczaj około 5-7 stron. Potrzebne będą co najmniej dwa wypisy, dlatego opłata z tego tytułu wyniesie około 70 złotych.

Podatek od towaru i usług za usługi notarialne


Przepisy nie określają, czy wymienione stawki notarialne są kwotami netto czy też brutto. Sporne jest to czy wynagrodzenie notariusza może być powiększone od podatek od towarów i usług, czy też nie.

Zdaniem RPO wynagrodzenie notariusza (niezależnie czy zostało ustalone w maksymalnej wysokości czy niżej), to powinno zawierać doliczony już podatek VAT. Także Ministerstwo Finansów uważa, że podatek od towarów i usług nie powinien być doliczany do wynagrodzenia ustalonego przez notariusza ze stronami czynności, lecz stanowić jego część składową. Praktyka notariuszy jest jednak różna, najczęściej jednak doliczają oni do taksy notarialnej podatek od towarów i usług, co powoduje że u notariusza trzeba zostawić 23% taksy więcej.

Ile powinien kosztować akt notarialny w sprawie otwarcia likwidacji spółki z o. o.?


Sumując wszystkie wymienione wyżej taksy notarialne, maksymalny koszt notariusza dla zaprotokołowania uchwały o rozwiązaniu spółki wynosi około 1020 złotych. Kwota ta może różnić się o parę złotych w zależności od długości protokołu zgromadzenia wspólników. Przez niektórych notariuszy kwota to może dodatkowo podlegać podwyższeniu o podatek VAT, dlatego maksymalna cena z jaką można się spotkać wyniesie około 1250 złotych. Spokojnie jednak tą cenę można negocjować z notariuszem i ją obniżyć. Według nas dobra cena za zaprotokołowanie przez notariusza uchwały o rozwiązaniu spółki z o. o. to około 750 złotych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!