Ile czeka się na ogłoszenie upadłości spółki?

Ile czeka się na ogłoszenie upadłości spółki

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd przystępuje do jego rozpoznania. W tym czasie wniosek po pierwsze sprawdzany jest pod kątem wymogów formalnych. Sąd sprawdza zatem czy wniosek zawiera odpowiednie informacje, czy dołączone odpowiednie załączniki i czy został on właściwie opłacony. Następnie, jeśli formalnie wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, wniosek o upadłość spółki przekazywany jest do merytorycznego rozpoznania, gdzie badany jest stan niewypłacalności spółki.

Ile czeka się na ogłoszenie upadłości spółki

W jakim terminie sąd ogłasza upadłość?


Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd ma obowiązek wydać w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Taki termin wynika wprost z art. 27 ustawy prawo upadłościowe. Niemniej w przypadku jego przekroczenia nie ma właściwie żadnych skutków.

W przypadku nadmiernego przeciągania rozpoznania wniosku można stosować monity do sądu domagając się rozpoznania wniosku lub ewentualnie rozważyć złożenie skargi na przewlekłość postępowania.

W jaki sposób sąd rozpoznaje wniosek o upadłość?


Zasadą jest, że sąd rozpatruje wniosek o upadłość na posiedzeniu niejawnym. Nie powinniśmy zatem spodziewać się wyznaczenia rozprawy w sprawie o ogłoszenie upadłości. Podstawą rozpoznania wniosku o upadłość są dokumenty dołączone do wniosku o upadłość, które w założeniu mają pozwolić ocenić czy spółka jest niewypłacalna.

Niemniej sąd może zdecydować o wyznaczeniu posiedzenia i wezwaniu na nie dłużnika w celu jego wysłuchania. Wysłuchany może być także wierzyciel, jeśli wniosek o upadłość spółki pochodzi właśnie od niego. Wysłuchanie może jednak być– i zazwyczaj jest – przeprowadzane w formie pisemnej. W tym przypadku sąd zwraca się o przesłanie pisemnych oświadczeń w zakresie interesujących sąd upadłościowy okoliczności dotyczących wypłacalności spółki.

Nie ma także formalnych przeszkód do tego, by sąd w ramach prowadzonego postepowania dowodowego przesłuchał świadków lub zażądał przedstawienia dodatkowych dokumentów od dłużnika czy innych instytucji, jeśli jest to konieczne do rozpoznania wniosku o upadłość. Wyjątek jest jeden – w ramach tego postępowania sąd upadłościowy nie ma możliwości zasięgnięcia opinii biegłego.

Dobrze przygotowany wniosek o upadłość stanowi zazwyczaj wystarczającą podstawę do tego, by sąd upadłościowy mógł rozstrzygnąć o upadłości spółki. Warto zatem, aby wniosek ten był przygotowany rzetelnie i kompletnie – dzięki temu na postanowienie sądu o upadłości poczekamy zdecydowanie krócej.

Ile czeka się na ogłoszenie upadłości spółki

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!