Grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego – co zrobić?

grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego

„Martwa spółka” najczęściej nie składa sprawozdań finansowych. W końcu jest „martwa” i nie działa, prawda? Jeśli nie zostały złożone takie sprawozdania za dwa kolejne lata, sąd rejestrowy powinien wszcząć postępowanie o wykreślenie tej spółki z urzędu. Czy to robi? Najczęściej nie – mimo, że ma taki obowiązek.  To jednak nie tak, że sąd nie robi nic. Najczęściej pierwszą reakcją sądu jest wymierzenie grzywny za nieskładania sprawozdań finansowych. Kolejną reakcją będzie ponowienie tej kary. O tych karach chcemy dziś Ci opowiedzieć. Od teraz będziesz wiedział jak się zachować, gdy dostaniesz pismo w tej sprawie z sądu.

Grzywna za brak złożenia sprawozdań

Jeśli sąd rejestrowy stwierdzi, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w pierwszej kolejności wezwie on członków zarządu ujawnionych w rejestrze do ich złożenia. Wyznaczy na to ustawowy termin 7 dni. Jeśli dostałeś takie pismo z sądu, jest to najlepszy czas, żebyś do nas się zgłosił! Wtedy mamy najwięcej możliwości do działania.

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem sprawozdania o kilka dni, nie ma powodu do paniki. Sąd rejestrowy zorientuje się, że spółka nie złożyła sprawozdań finansowych najczęściej po upływie dwóch, trzech lat.

Kara grzywny, jaką może nałożyć sąd po upływie określonego terminu może wynieść aż 15.000 złotych! Jej celem jest przymuszenie Ciebie do złożenia sprawozdania finansowego. Praktyka wskazuje na to, że jeśli dostałeś już wezwanie i nie zrobiłeś tego, o co prosił Cię sąd, to wkrótce dostaniesz informację o wymierzeniu pierwszej kary grzywny. Akta Twojej spółki będą bowiem od tej pory krążyć pomiędzy biurkiem referendarza i jego półką z napisem „oczekujące”. Ilekroć akta trafią na biurko referendarza, pierwszą jego myślą będzie, żeby wymierzyć grzywnę. To dużo łatwiejsze niż przeprowadzenie tego do czego przepisy zobowiązują sąd – czyli wszczęcia postępowania o wykreślenie spółki z urzędu.

Musisz też wiedzieć, że kara może być ponawiana – każda kolejna grzywna będzie wyższa od poprzedniej, a ich maksymalna łączna wysokość może wynosić aż milion złotych! Nie ma żartów z tym sądem!

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że razie złożenia sprawozdania lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. To jednak może być niewielkie pocieszenie, bo przy „martwych” spółka często sporządzenie sprawozdania – nawet czy najlepszych chęciach – bywa po prostu niemożliwe.

Co zrobić, gdy sąd rejestrowy wymierzył grzywnę

Jak powinieneś się zachować, jak sąd wymierzył lub zamierza wymierzyć Ci grzywnę. Po pierwsze jak najszybciej powinieneś się zająć sprawą – i to na poważnie. Bagatelizowanie sprawy spowoduje, że prędzej czy później będziesz miał komornika na koncie. Jeśli chciałbyś żebyśmy Ci pomogli powinieneś się z nami skontaktować najszybciej jak to możliwe. Wtedy mamy najwięcej możliwości, żeby Ci pomóc!

Przed grzywnami można się bronić na kilka sposobów.

Pierwsze co powinieneś przeanalizować to przede wszystkim to czy jesteś członkiem zarządu – czyli osobą, która ma obowiązek składania sprawozdania finansowe w spółce. Może składałeś rezygnację, ale nikt jej nie ujawnił w rejestrze? A może Twój mandat wygasł, bo upłynął okres Twojej kadencji? Albo może warto, żebyś szybko zrezygnował z funkcji członka zarządu i dalej w sprawie występował jako zatroskany obywatel?

Po drugie, powinieneś spróbować przekonać sąd, że wymierzenie grzywny jest bez sensu. Wymierzona Ci grzywna jest po to, żebyś złożył odpowiednie dokumenty do sądu rejestrowego. Jeśli z okoliczności sprawy wynika, że grzywny – nawet milionowe – nie doprowadzą do spełnienia tych obowiązków, sąd nie powinien ich wymierzać – a jeśli je już wymierzył – powinien je umorzyć.

Mając doświadczenie w tego typu sprawach wiemy co działa na sąd rejestrowy. Wobec tego, jeśli sąd wymierzył Ci grzywnę, albo zanosi się, że taką grzywnę dostaniesz – napisz do nas albo umów się na bezpłatną konsultację. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ci pomóc!

W pracy zawodowej specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z naciskiem na prawo Ochrony danych osobowych i prawo pracy. Ponadto zajmuje się sprawami odszkodowawczymi i prawem nieruchomości. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przez sądem. Aplikację odbył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Posługuje się językiem angielskim.

  1. W pierwszej kolejności sąd wezwie nas do dobrowolnego uiszczenia grzywny w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli nie zapłacimy w tym terminie to sąd z urzędu wyda polecenie wszczęcia egzekucji należności i skieruje sprawę do komornika. Komornik zaś, niezwłocznie po otrzymaniu polecenia wszczęcia egzekucji dokona czynności koniecznych do wyegzekwowania należności, nawet jeżeli przepis szczególny uzależnia ich dokonanie od wniosku wierzyciela.

  1. Umorzenie grzywny nastąpi, gdy wykażemy, iż spełniony został obowiązek określony w wezwaniu sądu rejestrowego, nawet jeśli został spełniony po określonym terminie i po wydaniu postanowienia o nałożeniu grzywny. Jednakże, należy pamiętać, iż grzywny już zapłacone czy ściągnięte przez komornika, nie zostaną zwrócone. Dlatego wniosek o umorzenie grzywny czy jej nienakładanie często zamieszcza się w piśmie przewodnim, przy okazji wykonania zobowiązania sądu rejestrowego, wskazując właśnie na wykonanie zobowiązania.

 1. Hello,

  How are you? Hope you are fine.

  I have been checking your website quite often. It has seen that the main keywords are still not in top 10 rank. You know things of working; I mean the procedure of working has changed a lot.

  So I would like to have opportunity to work for you and this time we will bring the keywords to the top 10 spot with guaranteed period.

  There is no wondering that it is possible now cause, I have found out that there are few things need to be done for better performances (Some we Discuss ,in this email). Let me tell you some of them –

  1. Title Tag Optimization
  2. Meta Tag Optimization (Description, keyword and etc)
  3. Heading Tags Optimization
  4. Targeted keywords are not placed into tags
  5. Alt / Image tags Optimization
  6. Google Publisher is missing
  7. Custom 404 Page is missing
  8. The Products are not following Structured markup data
  9. Website Speed Development (Both Mobile and Desktop )
  10.Off –Page SEO work

  Lots are pending……………..

  You can see these are the things that need to be done properly to make the keywords others to get into the top 10 spot in Google Search & your sales Increase.

  Sir/ Madam, please give us a chance to fix these errors and we will give you rank on these keywords.

  Please let me know if you encounter any problems or if there is anything you need. If this email has reached you by mistake or if you do not wish to take advantage of this advertising opportunity, please accept my apology for any inconvenience caused and rest assured that you will not be contacted again.

  Many thanks for your time and consideration,

  Looking forward

  Regards

  Frank Lewis

  If you did not wish to receive this, please reply with “unsubscribe” in the subject line

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Scroll Up