Dopłaty i ich zwrot w trakcie likwidacji spółki z o. o.

dopłaty i zwrot w trakcie likwidacji spółki

Rozpoczęcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje pewne zmiany w jej funkcjonowaniu, także jeśli chodzi o warunki dopłat. O tym czym są dopłaty do spółki, kiedy i w jaki sposób z nich można korzystać, a także w jaki sposób procedura likwidacji wpływa na kwestie związane z dopłatami dowiesz się z tego artykułu. Zapraszam!

Czym są dopłaty do spółki z o. o.?


Dopłaty stanowią (obok pożyczek, darowizn czy podniesieniu kapitału zakładowego) jedną z możliwości dokapitalizowania spółki przez jej wspólników. Mogę one przeciwdziałać czasowym trudnościom finansowym spółki, czy też koniecznością pokrycia okresowych zwiększonych nakładów inwestycyjnych. Dopłaty nie powiększają kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ale efektywnie zwiększają majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby dopłaty mogły zafunkcjonować w spółce, muszą one wcześniej zaistnieć w umowie tej spółki. Umowa spółki z o. o. musi przewidywać obowiązek nałożony na wspólników do wniesienia dopłat oraz określać ich maksymalną wysokość w stosunku do posiadanych udziałów. Szczegóły w zakresie wysokości i terminów wniesienia dopłat można pozostawić zgromadzeniu wspólników, jednak dopłaty muszą być nakładane równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów spółki na wszystkich wspólników.

Gdy dopłaty nie są przewidziane w umowie spółki, zawsze można to zmienić. Zmiana umowy spółki polegająca na wprowadzeniu postanowień umożliwiających nakładanie dopłat wymaga zgody wszystkich wspólników, jako zmiana zwiększająca świadczenia wspólników.

dopłaty i zwrot w trakcie likwidacji spółki

Zwrot dopłat w spółce z o. o.


Fajną cechą dopłat jest to, że mogą one podlegać zwrotowi na rzecz wspólników wtedy gdy sytuacja spółki się poprawi. Warunkiem zwrotu dopłat jest to, by spółka miała faktycznie pokryty kapitał zakładowy, czyli by ewentualna strata spółki nie powodowała braku pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

Wspólnicy mogą zatem odzyskać wniesione w formie dopłat pieniądze w dosyć prostej procedurze jak spółka już się odbije finansowo. Jednocześnie są one dosyć korzystne jeśli chodzi o kwestie podatkowe, o czym więcej w ostatniej części tego artykułu. Dlatego właśnie są one dosyć często wykorzystywane przy funkcjonowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Decyzja o zwrocie dopłat powinna zostać ogłoszona w MSiG, a sam zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia pojawienia się takiego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie. Trzeba pamiętać o tej formalności – formalności, bo ewentualni wierzyciele spółki nie mają prawa sprzeciwu lub zadania zaspokojenia ich roszczeń przed wypłatą roszczeń. Według mnie jedyne co wierzycieli spółki mogą potencjalnie zrobić z tą informacją to wykorzystać ją jako uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie na wypadek sprawy sądowej. Umowa spółki może jednak tą „formalność” wyłączać, wprowadzając zapis o braku konieczności umieszczania ogłoszeń w MSiG.

Przykładowe ogłoszenie w MSiG o chęci zwrotu dopłat powinno wyglądać w następujący sposób:

„Likwidacje Spółek Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897867, działając na podstawie art. 179 § 2 k.s.h. oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 sierpnia 2021 r. ogłasza zamiar zwrotu dopłat w kwocie 100.000 zł wspólnikom Spółki. Zwrot dopłat nastąpi po upływie miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia.”

Ważne w końcu jest też to, że dopłaty powinny być zwracane wspólnikom z zachowaniem zasady proporcjonalności zarówno jeśli chodzi o kwoty jak i o terminy. Wszyscy wspólnicy w zakresie zwrotu dopłat powinni być zatem traktowani na równych zasadach.

dopłaty i zwrot w trakcie likwidacji spółki

Dopłaty, a likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Po otwarciu likwidacji spółki z o. o. możliwe jest w dalszym ciągu dokonywanie dopłat do spółki, przy czym dopłaty mogą być uchwalone tylko za zgodą wszystkich wspólników. W tym zakresie będzie zatem wymagana całkowita jednomyślność wspólników. Jeśli spółka nie ma majątku, żeby przejść przez proces likwidacji może być to sposób na sfinansowanie kosztów związanych z wyrejestrowaniem spółki z KRS.

W czasie likwidacji nie ma jednak możliwości zwrotu dopłat. Przeszkodą jest art. 275 § 2 k.s.h. zgodnie, z którym w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Przepis ten zabrania wypłacenia wspólnikowi środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego czy właśnie zwrotu dopłat.

W przypadku planowanej likwidacji należy zatem przed jej rozpoczęciem zaplanować ewentualny zwrot dopłat dla wspólników. W innym wypadku wspólnicy mogą być stratni na podatkowych korzyściach dopłat.

Urzędy Skarbowe stoją bowiem na stanowisku, że podział majątku likwidowanej spółki nie może być traktowany równocześnie jako zwrot dopłat. Jak już wspomniano, w trakcie likwidacji nie można dokonać ich zwrotu, a po przeprowadzeniu likwidacji spółki dopłaty, jako część majątku spółki, będą zawierały się już w majątku otrzymanym przez wspólników w związku z likwidacją. Według skarbówki nie mogą być jednak na tym etapie traktowane jako zwrot dopłat. Odrębnie regulują to bowiem ustawy podatkowe przewidując odrębne zwolnienie w przypadku podziału majątku likwidowanej spółki i w przypadku zwrotu dopłat – przy czym zwolnienia z tytułu zwrotu dopłat w czasie likwidacji już nie obowiązują.

Dlatego w przypadku likwidacji wspólnicy mogą skorzystać wyłącznie ze zwolnienia podatkowego przewidującego możliwość pomniejszenia przychodu z majątku likwidowanej o koszt nabycia lub objęcia udziałów.

dopłaty i zwrot w trakcie likwidacji spółki

Opodatkowanie dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Jeśli mowa jest o dopłatach do spółki i podatkach to trzeba mieć przede wszystkim na względzie, że dopłaty wspólników do kapitału spółki z o.o. nie stanowią dochodu spółki w świetle prawa podatkowego (CIT) i wobec tego spółka nie musi od nich płacić podatku dochodowego. Także zwrot dopłat przez spółkę na rzecz wspólników nie podlega opodatkowaniu. Aby tak było muszą one jednak być wniesione i zwrócone zgodnie z procedurą przewidzianą Kodeksem spółek handlowych. W innym wypadku istnieje ryzyko, że urząd skarbowy potraktuje je jako darowiznę lub pożyczkę, z wszelkimi tego skutkami podatkowymi.

Jedyny podatek jaki związany jest z dopłatami to podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 0,5% od kwoty dopłat i powinien być zapłacony przez spółkę w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o obowiązku wniesienia dopłat. Zwrot dopłat temu podatkowi już nie podlega.

Jest to zatem bardzo korzystna instytucja, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. Właściwie nie generuje ona jakichkolwiek obciążeń fiskalnych zarówno dla spółki jak i wspólników – umożliwiając jednocześnie transfer pieniędzy pomiędzy nimi.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!