Dla kogo jest uproszczona likwidacja?

Gdy przychodzi do likwidacji spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej (czyli spółek osobowych – za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) wspólnicy mogą zdecydować o tym, czy przeprowadzić ją w sposób tradycyjny lub uproszczony. Tradycyjna likwidacja spółki trwa długo i jest bardzo sformalizowana , dlatego w przypadku potrzeby likwidacji spółki osobowej powinniśmy rozważyć likwidację uproszczoną. O tym dla kogo jest likwidacja uproszczona dowiesz się z tego wpisu!

Jakie spółki mogą być zlikwidowane w uproszczonej formie?


Podstawą możliwości przeprowadzenia likwidacji uproszczonej jest art. 67 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten nakłada na wspólników obowiązek przeprowadzenia likwidacji spółki gdy zajdą do tego powody, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Znajduje się on w części dotyczącej spółki jawnej, a przez odesłania stosuje się go także do spółki komandytowej i spółki partnerskiej. Jeśli masz taką spółkę i chcesz ją wykreślić z krajowego rejestru sądowego możesz skorzystać z dobrodziejstwa uproszczonej likwidacji. To dobra wiadomość!

Jak rozpocząć uproszczoną likwidację spółki?


Uzgodnienie innego sposobu zakończenia spółki następuje najczęściej w uchwale o rezygnacji z tradycyjnej likwidacji. Co ciekawe można ją podjąć nawet gdy wcześniej rozpoczęto tradycyjną likwidację. Uproszczona likwidacja może także wynikać z zapisów samej umowy spółki.

Decydując o uproszczonej likwidacji wspólnicy ustalają warunki zakończenia działalności spółki, w tym warunki:

  • upłynnienia majątku spółki,
  • odzyskania wierzytelności spółki,
  • spłaty lub zabezpieczenia długów spółki,
  • sposobu zarządzania spółką w trakcie uproszczonej likwidacji i w końcu
  • podział pozostałego ewentualnie majątku spółki pomiędzy wspólników.

Uwaga! Ustalenia co do sposobu przeprowadzenia likwidacji nie mogą naruszać interesów wierzycieli spółki. Nie jest także możliwe zatem w sposób skuteczny wyłączyć zasadę osobistej, nieograniczonej i solidarnej odpowiedzialności wspólników (komplementariuszy) i samej spółki.

Dla kogo uproszczona likwidacja nie jest możliwa?


Uproszczona likwidacja nie jest jednak możliwa zawsze. Przede wszystkim wymaga ona jednomyślności wspólników. Jeśli zatem w spółce nie wszyscy są zgodni co do takiego sposobu likwidacji spółki, pozostaje likwidacja w formie tradycyjnej.

Ponadto gdy przyczyną rozwiązania spółki jest wypowiedzenie umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, to w tym przypadku porozumienie w sprawie zakończenia działalności wymaga zgody wierzyciela lub syndyka.

Procedura ta nie jest także możliwa dla spółki komandytowo-akcyjnej. Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej ze względu na ustawowe odesłanie do przepisów o likwidacji spółki akcyjnej wyklucza likwidację uproszczoną.

Jeśli już zatem wiesz czy możesz skorzystać z uproszczonej likwidacji spółki, śledź naszego bloga! W kolejnych wpisach postaramy się przybliżyć Wam w sposób bardziej szczegółowy procedurę uproszczonej likwidacji spółek osobowych, jej korzyści i wady. W końcu jeśli można coś zrobić prościej, to my zawsze jesteśmy zwolennikami takiego rozwiązania.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!