Czy wspólnicy muszą zatwierdzić sprawozdanie sporządzone na dzień poprzedzający rozwiązanie spółki?

Likwidacja spółki wiąże się z szeregiem obowiązków księgowo-rachunkowych. To one powodują, ze likwidacja bywa skomplikowana. Jednym z tych obowiązków jest sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający rozwiązanie spółki. To pierwszy dokument księgowy, który powinien być przygotowany przez księgowość likwidowanej spółki. Co z nim należy zrobić? Czy wspólnicy muszą zatwierdzić sprawozdanie sporządzone na dzień poprzedzający rozwiązanie spółki?

Złożenie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Sprawozdanie sporządzone na dzień poprzedzający rozwiązanie spółki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.  Nie sporządza się zatem wraz z tym dokumentem sprawozdania z działalności jednostki, które jest znane z tradycyjnego rocznego sprawozdania finansowego.

Wszystkie sprawozdania finansowe spółki w likwidacji podpisuje likwidator (będący kierownikiem jednostki) oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeśli likwidatorów jest więcej – każdy z nich powinien podpisać ten dokument. Jeśli któryś z likwidatorów nie może podpisać sprawozdania sporządza się wówczas pisemne uzasadnienie, które trzeba dołączyć do sprawozdania finansowego.

Tak podpisane sprawozdanie można złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Złożenie dokumentów finansowych spółki jest nieodpłatne za pośrednictwem strony: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Czy zgromadzenie wspólników musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki, która rozpoczęła likwidację?

Żaden przepis nie wymaga tego, żeby powyższe sprawozdanie finansowe spółki postawionej dopiero co w stan likwidacji podlegało zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników. Taki obowiązek istnieje wyłącznie w zakresie rocznych sprawozdań finansowych spółek. Wynika on z art. 53 ustawy o rachunkowości.

Likwidator nie ma zatem obowiązku zwołania takiego zgromadzenia celem wyrażenia przez zgromadzenie wspólników swojej opinii w temacie sporządzonego sprawozdania.  Czasem jednak, jeśli w spółce jest pewnego rodzaju konfliktogenna sytuacja, warto żeby likwidator to zrobił. Tak dla świętego spokoju.

Bilans otwarcia likwidacji

Zupełnie inna sytuacja dotyczy bilansu otwarcia likwidacji. Bilans ten, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników na mocy art. 281 § k.s.h. W tym zakresie należy zatem zwołać zgromadzenie wspólników i poddać sporządzony bilans zatwierdzeniu uchwale wspólników spółki.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!