Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być likwidatorem innej spółki?

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zdarzają się sytuacje, kiedy żadna z osób fizycznych nie chce pełnić funkcji likwidatorów w trakcie likwidacji spółki. Bycie likwidatorem wiąże się bowiem z odpowiedzialnością, którą czasem trudno zaakceptować. Rozwiązaniem wydaje się być zatem powołanie na funkcję likwidatora spółki… innej spółki. Najlepiej z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby skorzystać z tej tytularnej ograniczonej odpowiedzialności. Czy jednak jest to możliwe?

Likwidator w spółce kapitałowej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna

Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, zatem o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, prostą spółkę akcyjną niestety nie ma prawnych możliwości do tego, żeby likwidatorem była inna spółka. Kodeks spółek handlowych zawiera przepis, który wprost wskazuje, że likwidatorem w spółce kapitałowej mogą to być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem w sprawach wymienionych w art. 18 k.s.h.  Ustanowienie spółki było w kontrze do tego przepisu i nieskuteczne.

Żeby wyłączyć odpowiedzialność likwidatorów w spółce z o. o. i innych spółkach kapitałowych można spróbować wymusić na sądzie rejestrowym powołanie na funkcję likwidatora. Dzięki temu odpowiedzialność likwidatorów w istotny sposób jest wyłączona.

Likwidator w spółce osobowej: spółce jawnej, komandytowej, spółce partnerskiej

Zupełnie inaczej wygląda sprawa jeśli chodzi o likwidatorów spółki osobowej.  Dla takich spółek brak jest przeszkód, żeby likwidatorem była np. spółka z o. o.

W tym zakresie po pierwsze nie ma przepisu tak kategorycznego jak wspomniany art. 18 k.s.h.

Po drugie, przepisy wskazują, że z zasady likwidatorami spółki osobowej mają być wszyscy wspólnicy. Skoro wspólnikiem może być też spółka z o. o. to może być ona też likwidatorem. Przy najbardziej popularnej konstrukcji dla spółek komandytowych, gdzie komplementariuszem jest właśnie spółka  z o. o. najczęściej jest właśnie tak, że likwidatorem zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po trzecie w końcu, nie ma jakichkolwiek przeszkód formalnych, żeby jako likwidatora spółki osobowej ujawnić inną spółkę. Zamiast numeru PESEL podaje się wówczas REGON i sąd rejestrowy bez większych problemów powinien dokonać stosownego wpisu w KRS.

Podsumowując…

…wydaje się że brak jest pewnej konsekwencji w przepisach, gdzie w jednym przypadku likwidacja może być prowadzona przez inną spółkę jako likwidatora, a w drugim nie.  Jest to podyktowane z pewnością pewnego rodzaju innym zakresem odpowiedzialności w spółkach osobowych i kapitałowych, jednak na końcu odpowiedzialność ta jest bardzo podobna. Niezależnie, musimy radzić sobie z takimi przepisami jakie są. Wobec tego nawet jeśli są obawy w zakresie pełnienia funkcji likwidatora w spółce kapitałowej, można sobie z nimi poradzić korzystając z dostępnych regulacji.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!