Czy prokurent ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość spółki?

Jesteś prokurentem i zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć wniosek o upadłość niewypłacalnej spółki? Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji nie musisz się obawiać odpowiedzialności za długi spółki z tego powodu, że nie złożyłeś wniosku o upadłość. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury.

Kim właściwie jest prokurent i jakie ma prawa?


Prokurent jest szczególnym rodzajem pełnomocnika w spółkach. Powołuje go zarząd spółki do prowadzenia właściwie wszystkich spraw spółki – samodzielnie lub łącznie z członkiem zarządu. Prokura wpisywana jest też do rejestru przedsiębiorców KRS.

Prokurentem może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnych, która jednocześnie nie jest członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce.

Prawa i obowiązki prokurenta są określone przez przepisy kodeksu cywilnego. Prokura obejmuje prawo do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z działalnością danej spółki. Prokurent może zatem w ramach swoich uprawnień reprezentować spółkę, podpisywać zamówienia czy umowy, udzielać pełnomocnictw, zaciągać zobowiązania. Zakres jego uprawnień jest zatem naprawdę szeroki.

Nie ma on jednak prawa zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży lub obciążania przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę oraz nieruchomości spółki. Jeśli prokurent ma zawrzeć taką umowę wymaga ona pełnomocnictwa szczególnego.

Czy prokurent musi złożyć wniosek o upadłość spółki?


Żadne przepisy prawa nie wymagają tego, żeby prokurent musiał złożyć wniosek o upadłość spółki, jeśli ta jest niewypłacalna. To obowiązek członków zarządu, ewentualnie jej likwidatorów.

Prokurent nie musi zatem na bieżąco analizować sytuacji finansowej spółki i kontrolować czy spełnione są przesłanki do ogłoszenia upadłości względem spółki. W efekcie nie może on ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie. W tym zakresie sytuacja prokurenta jest bezpieczna i komfortowa.

Co więcej – wątpliwe jest czy prokurent w ogóle może złożyć taki wniosek. Większość prawników uznaje, że w ramach swoich kompetencji prokurenta nie ma prawa złożenia wniosku o upadłość. Taka czynność wykracza poza jego zakres umocowania wynikający z prokury. Mógłby to zrobić zatem wyłącznie na podstawie osobnego, szczególnego pełnomocnictwa – podobnie jak w przypadku sprzedaży nieruchomości spółki przez prokurenta.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o upadłość spółki? 


Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki powinien być złożony w terminie 30 dni od zaistnienia stanu jej niewypłacalności. Spółka jest niewypłacalna jeśli trwale i obiektywnie utraciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych względem co najmniej dwóch wierzycieli. Ustalenie tego momentu jest naprawdę trudne, dlatego przepisy prawa wprowadzają domniemania prawne, uznając spółkę za niewypłacalną, jeżeli:

  1. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące [kryterium płynnościowe] lub
  2. zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące [kryterium majątkowe]

Więcej na ten temat przeczytasz w innych naszych artykułach.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!