Czy możliwy jest zwrot przez sąd rejestrowy KRS grzywny nałożonej w związku z postępowaniem przymuszającym? Sukces www.likwidacjaspolki.com

Czy możliwy jest zwrot przez sąd rejestrowy KRS grzywny nałożonej w związku z postępowaniem przymuszającym? W niniejszym artykule chcieliśmy pochwalić się naszym sukcesem o który naprawdę trudno w relacji z sądem rejestrowym KRS. Udało się nam  bowiem odzyskać dla naszego klienta od sądu rejestrowego grzywnę w wysokości 5.000 złotych, która została już wyegzekwowana przez komornika i przelana na rachunek bankowy sądu. Wniosek z powyższego jest taki, że nie ma beznadziejnych spraw, a mając wiedzę i doświadczenie można odwrócić niekorzystne zdarzenia. Klientowi dziękujemy za okazane zaufanie!

Sąd Rejestrowy KRS nakłada grzywnę w wysokości 5.000 złotych. O grzywnie dowiaduje się, gdy komornik zajmuje mu konto.

Klient trafił do nas po tym jak dowiedział się wchodząc na własny rachunek bankowy, że sąd rejestrowy KRS nałożył na niego grzywnę w wysokości 5.000 złotych, którą właśnie zajął komornik. Klient nie miał w ogóle świadomości tego, że sąd prowadził z jego udziałem postępowanie przymuszające i ponadto, że w ramach tego postępowania nałożył na niego grzywnę. 

Pomimo, że błyskawicznie skontaktowaliśmy się z komornikiem ten nie mógł wstrzymać egzekucji bez wniosku wierzyciela (sądu rejestrowego). Sąd działał natomiast własnym tempem i pomimo naszych wniosków nie wstrzymał egzekucji dostatecznie szybko. W ten sposób grzywna została wyegzekwowane i przekazane przez komornika do sadu rejestrowego. 

To jedna z najgorszych sytuacji. Dopóki grzywna nie zostanie wyegzekwowana można próbować podejmować wiele czynności, żeby doprowadzić do jej umorzenia i ostatecznie niepłacenia. Gdy już komornik zajmie pieniądze i przekaże je sądowi, sytuacja mocno się komplikuje.

Postępowanie przymuszające o powołanie zarządu względem wspólnika

Nasz klient był udziałowcem w spółce z o. o., która od wielu lat nie funkcjonuje na rynku gospodarczym. Był to typowy podmiot martwy, który nie składał sprawozdań finansowych, a cała korespondencja do niej kierowana zawsze wracała w trybie podwójnego awizo. Co więcej, spółka ta nie miała nawet zarządu bo osoba pełniąca rolę Prezesa Zarządu zmarła. 

Sąd Rejestrowy mając powyższe informacje zwrócił się do wspólnika o powołanie nowego zarządu, wszczynając postępowanie przymuszające w tym zakresie. Takie działanie jest zgodne z art. 24 ust 1a ustawy o KRS. Zgodnie z nim w uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. 

Cała korespondencja była jednak prowadzona na dawno nieaktualny adres naszego klienta. Nie miał on zatem jakichkolwiek informacji o tym, że sąd prowadzi z jego udziałem postępowanie przymuszające. Ostatecznie ramach postepowania przymuszającego nasz klient otrzymał 5.000 zł grzywny i dowiedział się o niej z egzekucji.

Umorzenie postępowania przymuszającego, przywrócenie terminu do złożenia skargi na orzeczenie referendarza, wykreślenie spółki z KRS bez likwidacji

Dzięki naszym działaniom udało nam się przede wszystkim umorzyć postępowanie przymuszające prowadzone względem naszego klienta. Udowodniliśmy sądowi, że nie ma możliwości do powołania zarządu ze względu na sytuację prawną i faktyczną, w której spółka się znajduje. 

Pozostał problem wyegzekwowanej grzywny. Zgodnie z art. 1052 kpc w razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. Oznacza to, że jeśli grzywny zostały zapłacone (lub wyegzekwowane) to wydawać by się mogło, że nie ma możliwości ich umorzenia i odzyskania. Nam się jednak udało. Przywróciliśmy termin na wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego, które nakładało na naszego klient grzywnę w wysokości 5.000 złotych i złożyliśmy odpowiednio uzasadnioną skargę. W efekcie upadł tytuł egzekucyjny. Doszło zatem do sytuacji, że formalnie przestało istnieć postanowienie o nałożeniu grzywny i w efekcie nie było innej możliwości jak przyznanie przez sąd rejestrowy, że grzywna musi zostać zwrócona.

Warto dodać, że jednocześnie udało się doprowadzić do rozwiązania spółki bez likwidacji i tym samym wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców KRS. Nie będzie zatem ta spółka generowała dalszych problemów dla naszego Klienta.

Sprawę prowadził adwokat Krzysztof Lamparski. Wszystko trwało prawie rok! Najważniejsze jednak, że nasz klient jest zadowolony.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!