Czego nie wolno robić w trakcie likwidacji spółki?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma postawione przez prawo konkretne cele. Chodzi w niej o zakończenie bieżących interesy spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, upłynnienie majątku, a potem dokonanie pozostałego majątku pomiędzy wspólników i w końcu wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. W trakcie trwania likwidacji zabronione jest podejmowanie pewnych działań. Z tego wpisu dowiesz się czego nie wolno robić w trakcie likwidacji.

USTANAWIANIE PROKURY


W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura. Prokurenci, którzy funkcjonowali w spółce przed otwarciem likwidacji automatycznie tracą swoje uprawnienia. Zgłaszając otwarcie likwidacji do sądu rejestrowego należy o tym pamiętać i dołączyć wniosek o wykreślenie prokurentów z rejestru.

LIKWIDACJA SPÓŁKIZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI


W trakcie postępowania likwidacyjnego cel spółki wynika z samej istoty likwidacji. Jest nią zakończenie działalności spółki, czyli zmiana przedmiotu działalności spółki stałaby z nim w sprzeczności i wobec tego nie jest to dozwolone.

OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO


Obniżając kapitał zakładowy co do zasady następuje zwrot wspólnikom wpłat dokonanych w celu pokrycia kapitału zakładowego, co obniża majątek spółki. W trakcie likwidacji majątek spółki ma zostać przeznaczony głównie na pokrycie jej zobowiązań, dlatego w okresie likwidacji nie jest dopuszczalne obniżenie kapitału zakładowego spółki. Za dopuszczalne przyjmuje się jednak obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli nie jest to połączone ze zwrotem wspólnikom wpłat dokonanych na pokrycie kapitału –- tylko po co to robić?

ODPŁATNE UMORZENIE UDZIAŁÓW


Podobnie jak w temacie obniżenia kapitału zakładowego – odpłatne umorzenie udziałów wiązałoby się z obniżeniem możliwości majątkowej spółki. Za umorzone udziały wspólnik powinien bowiem dostać swoją rekompensatę. W tej sytuacji doszłoby zatem do uszczuplenia majątku spółki, który powinien być przeznaczony przede wszystkim na zaspokojenie wierzycieli spółki. Z tych powodów jest to zabronione.

LIKWIDACJA SPÓŁKI – WYPŁATA ZYSKÓW


W okresie likwidacji nie można, choćby częściowo, wypłacać wspólnikom zysków. Zabronione jest dokonywanie na rzecz wspólników wypłat dywidend zarówno za poprzednie okresy, co do której nie została podjęcia uchwała o podziale zysku jak i dywidend, w stosunku do których przed dniem otwarcia likwidacji została podjęta uchwała o podziale zysku. Tym samym wyłączona jest dopuszczalność dokonywania na rzecz wspólników jakichkolwiek wypłat w okresie trwania likwidacji.

PODZIAŁ MAJĄTKU SPÓŁKI


W trakcie likwidacji zabronione jest także dokonywanie podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

Jak zatem widzisz, w trakcie trwania likwidacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie działa na całkowicie normalnych zasadach. Pewne czynności, z uwagi na cel likwidacji, zostały wyłączone i nie mogą być podejmowane.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!