Co robi Sąd Rejestrowy z wnioskiem o wykreślenie spółki z urzędu?

Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w prostych słowach zawierają obowiązek wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy zajdzie jedna z wymienionych w art. 25a ust. 1 przypadkach. Takimi przypadkami są m. in. oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnej spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, brak złożenia rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe mimo wezwania sądu rejestrowego czy też wydanie postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu.

Nie ma tutaj właściwie pola do interpretacji


Jeśli zachodzą okoliczności wskazane w ustawie, Sąd Rejestrowy ma wszcząć postępowanie o rozwiązanie podmiotu. Przyczyna wywołuje skutek – bez pola na uznaniowość czy tak zwany „luz decyzyjny”.

Oczywiście Sąd Rejestrowy może nie wiedzieć, że te przesłanki w stosunku do danego podmiotu wystąpiły lub je przegapić. Nie powinno to dziwić, bo nie od dziś Sądy Rejestrowe nie wyrabiają się z podstawowymi obowiązkami. Dlatego w ramach naszej usługi dajemy Sądowi Rejestrowemu na tacy informację o wystąpieniu w stosunku do spółek, które chcemy wykreślić przesłanki lub przesłanek wskazanych w przepisie. Co więcej, wraz z naszym wnioskiem staramy się  dostarczyć Sądowi odpowiednie dowody – prosząc Sąd wyłącznie o to, by zrobił to czego wymaga od niego przepis.

Co robi Sąd Rejestrowy?


W wielu przypadkach rzeczywiście wszczynają postępowanie w tym zakresie! To nasze małe sukcesy! Ale nie zawsze jest tak łatwo!

Zdarza się bowiem, że Sąd wydaje postanowienie o odstąpieniu od wszczęcia postępowania z uwagi na to, że sąd rozpatrujący wniosek upadłościowy rok (!) wcześniej wydał orzeczenie oddalające wniosek o upadłość z uwagi na brak majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów tego postępowania. Jednocześnie orzekł on o braku podstaw do rozwiązania dłużnika bez przeprowadzania postępowania upadłościowego. W tym wypadku referendarz sądowy poszedł ostro na skróty, co postanowiliśmy mu wytknąć w naszej skardze.

Po pierwsze, całkowicie pominął, że sytuacja spółki przez rok mogła się zmienić, a opieranie się na ustaleniach sądu upadłościowego sprzed 12 miesięcy i pominięcie przedstawionych przez nas dowodów może nie być najlepszym pomysłem.

Po drugie, procedura nie pozwalała mu odstąpić od tego postępowania, jeśli istnieje postanowienie oddalające wniosek o upadłość z uwagi na brak majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – czyli przesłankę do wszczęcia postępowania o wykreślenie spółki z urzędu. Jeśli Sąd wszcząłby postępowanie, mógłby ustalić, że spółka prowadzi działalność lub ma zbywalny majątek, ale bez tego jest to działanie „bez żadnego trybu”.

Innym razem Sąd wydał postanowienie o odmowie wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązaniu spółki z uwagi na to, że w aktach rejestrowych spółki był sprzeciw wierzyciela na wykreślenie tej spółki z rejestru. Bardzo przyjemnie pisało się nam wtedy skargę na orzeczenie referendarza wskazując, że w takim wypadku Sąd może co najwyżej umorzyć postępowanie, ale żeby je umorzyć musi wpierw je wszcząć i przeprowadzić postępowanie ustalające, czy istnieją jakieś okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności okoliczności uzasadnione interesem wierzyciela. Muszą Państwo także wiedzieć, że referendarz w tej sprawie nie widział też sprzeciwu z ustawy o KRS wskazującego, że istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Doprowadzenie do skutecznego wykreślenia spółki bez postępowania likwidacyjnego nie zawsze jest proste, szybkie i przyjemne. Z naszą pomocą rzetelnie ocenisz szanse na ten tryb, a w razie niechęci Sądu Rejestrowego do stosowania prawa tak jak stanowią przepisy, doprowadzimy sprawę do pomyślnego końca!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!