Bilans otwarcia likwidacji – wszystko co musisz wiedzieć

Zaczytując się w przepisach regulujących likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prędzej czy później traficie na art. 281 § 1 k.s.h. Zgodnie z nim: likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. W dalszych słowach precyzuje się, że do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Czyli w kwotach jakie możliwe są do uzyskania przy sprzedaży danych składników majątku w wartości rynkowej. Jak zabrać się do tego obowiązku?

Po co jest bilans otwarcia likwidacji?

Likwidacja wiąże się z szeregiem dokumentów księgowo-rachunkowych, które trzeba przygotować. To one powodują, że proces likwidacji bywa skomplikowany i wymaga zaangażowania księgowego i prawnika. 

Celem bilansu jest przedstawienie wartości zbywczej majątku spółki według stanu na dzień otwarcia likwidacji. W związku z tym, że podlega on zatwierdzeniu przez wspólników, można przyjąć że ma on chronić głównie wspólników przed zbyt niską sprzedażą majątku spółki przez likwidatorów w ramach czynności likwidacyjnych. Stanowi kontrolę nad likwidatorami.

Kto sporządza bilans otwarcia likwidacji?

Przepis wyraźnie wskazuje, że bilans otwarcia likwidacji powinni sporządzić likwidatorzy. Sami jednak sobie z tym raczej nie poradzą, jeśli nie są księgowymi. Bilans otwarcia likwidacji do dokument księgowy, w którym wskazuje się  stany aktywów i pasywów na konkretny dzień. 

Jeśli jest kilku likwidatorów, każdy z nich musi podpisać ten bilans. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez wszystkich likwidatorów. W procesie likwidacji to oni są „kierownikami jednostki” – czyli spółki.

Na jaki dzień sporządzić bilans otwarcia likwidacji?

Bilans otwarcia likwidacji sporządzany jest na dzień, w którym zaistniały podstawy do rozpoczęcia procesu likwidacji spółki. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki będzie to dzień rozwiązania umowy spółki z o. o.

Przykładowo – jeśli do rozwiązania spółki doszło 31 listopada 2023 roku, na ten sam dzień powinien być sporządzony bilans otwarcia. Bilans otwarcia likwidacji jest czymś innym niż sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający rozwiązanie spółki. To inny dokument, który tworzy się w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki w związku z postawieniem jej w stan likwidacji.

Jakie wartości aktywów przyjąć w bilansie otwarcia likwidacji?

To informacja pewnie dla księgowych. Trudno samemu przygotować bilans otwarcia likwidacji spółki. Szukając odpowiedzi jak wycenić wartość aktywów na potrzeby bilansu otwarcia likwidacji powinno się spojrzeć do  art. 29 ust. 1 i 2a ustawy o rachunkowości.  Zgodnie z nimi spółka powinna wycenić aktywa po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji przez zgromadzenie wspólników

Przepisy kodeksu spółek handlowych nakazują, by bilans otwarcia likwidacji był zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników. Powinno zostać zwołane zgromadzenie, wcześniej przedstawiony bilans na 15 dni przed odbyciem tego zgromadzenia, a potem głosowanie. Nie ma jednak przeszkód, żeby nad bilansem zagłosować w drodze głosowania pisemnego, tj. bez odbycia zgromadzenia.

Co jeśli zgromadzenie nie zatwierdzi bilansu otarcia likwidacji? Powinien być on wówczas poprawiony, lub wspólnicy powinni odwołać likwidatora, którego bilans się im nie spodobał.

Termin na zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji

Termin na zatwierdzenie bilansu wynika także z ustawy o rachunkowości. Powinno być to zrobionew ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty.

Bilans likwidacyjny po upływie każdego roku obrotowego

Jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok, to likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe co wynika z art. 281 § 2 k.s.h. 

Podsumowanie: bilans otwarcia likwidacji

Warto jednak pamiętać, że bilans otwarcia likwidacji ma właściwie charakter wewnętrzny i nie ma obowiązku przedłożenia go do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie spółki. Obowiązek taki nie wynika z żadnego przepisu prawa, choć zdarzają się sytuacje że sąd domaga się stosownych dokumentów. Nie zmienia to faktu, że ten dokument ma kluczowe znaczenie, ale dla wspólników likwidowanej spółki

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!