Awaria Portalu Rejestru Sądowego. Co zrobić w takiej sytuacji, jeśli masz termin na wysłanie pisma przez PRS?

W dniu 29 września 2022 roku logując się do Portalu Rejestru Sądowego witał nas komunikat: UWAGA! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obecnie trwają utrudnienia z dostępem do E-Formularze Krajowego Rejestru Sądowego zamieszczonego na Portalu Rejestrów Sądowych. Prace nad usunięciem tych utrudnień trwają. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Jak zareagować w przypadku awarii Portalu Rejestru Sądowego – szczególnie gdy masz ostatni dzień na wysłanie jakiegoś wniosku lub pisma, który może być złożony tylko za pomocą PRS? Zapraszam do lektury.

Pisma w postepowaniu rejestrowym składane tylko elektroniczne

Jeżeli przepis stanowi o tym, że pisma w sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, trzeba je składać właśnie za pomocą tego systemu. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują jakichkolwiek skutków prawnych.

W postepowaniu rejestrowym KRS obowiązek składania pism elektronicznie została wprowadzona w 2021 roku. Zgodnie z art. 19 ustawy o KRS wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składane są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19 ust. 2), zaś wnioski dotyczące wpisów w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej składane są na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19 ust. 3 i 4).

W przypadki Portalu Rejestrów Sądowych możesz wnieść pismo po terminie, ale z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Żeby znaleźć odpowiedź na pytanie: co zrobić jeśli Portal Rejestru Sądowych nie działa, a musisz złożyć pismo za jego pośrednictwem, musimy sięgnąć po art. 125 § 23 kodeksu postepowania cywilnego. Mówi on o tym, że jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu nie jest możliwe wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wymaganym terminie, stosuje się przepisy art. 168-172. 

Przepisy te dotyczą przywrócenia terminu, czyli sytuacji kiedy z przyczyn niezależnych nie mieliśmy możliwości dotrzymać terminu na podjęcie jakiegoś działania przed sądem. W takim wypadku możemy zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wykonania tego działania, w którym musimy uprawdopodobnić usprawiedliwione powody naruszenia terminu. Na złożenie takiego wniosku mamy siedem dni od ustania szeroko pojętej przeszkody, a wraz z wnioskiem powinniśmy dokonać tej czynności, której wcześniej dokonać nie mogliśmy. Przepis stanowi bowiem, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Przykład:

Pan Adam musiał w piątek wysłać pismo do sądu. Był to ostatni dzień terminu. W czwartek uległ wypadkowi i trafił do szpitala. Wyszedł z niego dopiero we wtorek. Może on aż do kolejnego wtorku wnieść o przywrócenie terminu na wysłanie pisma do sądu, w którym powinien wskazać że nie mógł tego zrobić bo był w szpitalu oraz dołączyć do tego wniosku potwierdzenie na to. Sąd powinien w takiej sytuacji przywrócić termin na złożenie pisma, a Pan Adam nie powinien z tytułu naruszenia terminu ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Awaria PRS: podsumowanie

Jeśli zatem spotkany się z sytuacją, w której awaria Portalu rejestru sądowego lub innego systemu teleinformatycznego uniemożliwia złożenie wniosku lub pisma, nie musisz się denerwować. Jak naprawią system będziesz miał tydzień na złożenie tego pisma, jednak musisz dodatkowo wnioskować o przywrócenie terminu sądowego. Powinna być to formalność, szczególnie gdy strona informuje o awarii. Gdy zaś takiej informacji nie ma, musisz postarać się zdobyć dowody na brak możliwości złożenia pisma. W tym celu wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej, porób printscreeny na dowód tego, ze system nie działa i spokojnie poczekaj na naprawę.

Pamiętaj jednak, że system musi uniemożliwić Ci złożenie wniosku, a awarie często mogą być szybko naprawione. Krótkotrwała awaria może nie być wystarczająca do tego, żeby przywrócić termin do złożenia wniosku. Wniosek z tego jest zatem taki, że jeśli nie udało Ci się wysłać pisma o 10:00, spróbuj też o 15:00 i 17:00. 

W razie pytań w sprawach rejestrowych KRS, jesteśmy do dyspozycji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!