Akt oskarżenia za niezłożenie sprawozdań finansowych spółki

Coraz częściej sądy rejestrowe nie mogąc „doprosić się” w drodze postępowania przymuszającego złożenia zaległych sprawozdań finansowych donoszą na członków zarządu do odpowiednich organów. Sprawami o nieskładanie sprawozdań finansowych zajmują się naczelnicy urzędów skarbowych, policja czy prokuratura – a w ostateczności także sądy karne. Czy jest się czego bać?

Nieskładanie sprawozdań finansowych to przestępstwo

Przepisów karnych, z których wynika że nieskładanie sprawozdań finansowych w terminie to przestępstwo trzeba szukać w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kto może ponosić odpowiedzialność karną za nieskładanie sprawozdań finansowych

Odpowiedzialność karną za nieskładanie sprawozdań finansowych może ponosić kierownik jednostki (spółki). Rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu. Kierownikami jednostki uznawani są też likwidatorzy, jeśli spółka jest w procesie likwidacji. W przypadku spółek osobowych kierownikami jednostki są wspólnicy, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki. Odpowiedzialność za nieskładanie sprawozdań mogą w końcu ponosić także syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jeśli będzie on zarządzał podmiotem zobowiązanym do złożenia sprawozdania

Prokurent nie jest uznawany za kierownika jednostki. Jego pozycja jest bezpieczna także jeśli chodzi o odpowiedzialność karną. To naprawdę wygodna rola w spółce.

W przypadku wieloosobowego zarządu może zostać wskazana jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za składanie sprawozdań finansowych. Przyjęcie odpowiedzialności przez tę osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. 

W orzecznictwie wskazuje się przy tym, iż nieformalny podział zadań w ramach kolegialnego zarządu nie spełnia warunków powierzenia odpowiedzialności. Wtedy sąd traktuje jako winnych wszystkich członków zarządu.

Jaka kara grozi za nieskładanie sprawozdań finansowych?

Za nieskładanie sprawozdań finansowych nie można iść do więzienia – przynajmniej nie od razu. Przepis przewiduję karę grzywny oraz karę ograniczenia wolności. Jeśli jednak tych kar nie będzie się realizować, sąd może zamienić je na karę pozbawienia wolności.

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, przy czym liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 540, a wysokość jednej stawki dziennej od 10 do 2000 zł. Najmniejsza można grzywna wynosi zatem 100 zł, a największa 1.080.000,00 zł. Ilość stawek grzywny ma w założeniu odpowiadać temu jak bardzo zły czyn został popełniony, a wysokość stawki ma odpowiadać możliwościom sprawcy – żeby zabolało.

Karę ograniczenia wolności wymierza się natomiast w miesiącach i latach, przy czym kara ta trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Kara ograniczenia wolności może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym  albo potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Sprawa o nieskładanie sprawozdań finansowych – ile wynosi przedawnienie?

Czy jest sens liczyć na przedawnienie karalności w sprawie o nieskładanie sprawozdań finansowych? Przedawnienie karalności oznacza, że nie jest możliwe wszczęcie sprawy przeciwko sprawcy, bo karalność za dane przestępstwo ustało.

W przypadku przestępstwa nieskładania sprawozdań finansowych karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5. Termin ten trzeba liczyć od dnia, kiedy wystąpił prawny obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spółki. Najczęściej będzie to dzień 16 lipca roku następnego po roku, którego dotyczyło sprawozdanie finansowe spółki.

Skazanie za nieskładanie sprawozdań finansowych – ile wynosi zatarcie skazania?

Informacja o skazaniu za przestępstwo nieskładania sprawozdania finansowego będzie widoczny w karcie karnej. Dopiero z chwilą zatarcia skazania wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. 

W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Nie ma możliwości wnioskowania do Sądu o wcześniejsze zatarcie skazanie.

Jak się bronić w sprawie o nieskładanie sprawozdań finansowych?

Najważniejsza kwestia dla osób, które spodziewają się aktu oskarżenia z tytułu nieskładania sprawozdania finansowego jest to w jaki sposób bronić się w tej sprawie. Strategii w tym zakresie jest co najmniej kilka i opisałem je we wpisie: https://likwidacjaspolki.com/postepowanie-karne-za-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-jak-prezes-spolki-moze-sie-obronic/

Zapraszam do lektury i kontaktu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!